شرکت هواپیمایی لوفت هانزا آلمان، اعلام کرد که نیمی از پروازهایش در روز سه‌شنبه ۱۰ آوریل به دلیل اعتصاب کارمندان لغو خواهد شد. یک سوم خلبان‌های ایرفرانس نیز در این روز اعتصاب خواهند کرد.

اعتصاب کارمندان لوفت هانزا و ایرفرانس، دو شرکت هواپیمایی بزرگ اروپا، در روز سهشنبه (۲۱ فروردین) مسافران را با سختیهای بسیاری روبهرو خواهد کرد.

به گزارش سیمرغ 24، مسافران شرکت هواپیماهایی لوفت هانزا در کشور آلمان امروز سهشنبه با لغو بسیاری از پروازهای این شرکت هواپیمایی روبرو می شوند. این شرکت اعلام کرده که به علت اعتصاب کارمندان تا نیمی از پروازها در این روز لغو خواهد شد.

دفتر لوفت هانزا روز دوشنبه در شهر فرانکفورت آلمان اعلام کرد که سه شنبه در چهار فرودگاه بزرگ این کشور در شهرهای فرانکفورت، مونیخ، کلن و برمن به جای ۱۶۰۰ هواپیما تنها حدود ۸۰۰ هواپیما به سوی مقصدشان پرواز می نمایند.

شنیده میشود که ۵۸ برنامه سفر هوایی با مسافت دور نیز در فهرست اعتصاب قرار گرفته اند و در مجموع ۹۰ هزار مسافر از سفر خود را از دست خواهند داد. قرار است این اعتصاب فقط برای یک روز باشد و از روز چهارشنبه برنامه پرواز هواپیماهای این شرکت به طور عادی ادامه یابد.

اعتصاب کنندگان خواستار افزایش 6 درصدی حقوق خود هستند و دو دوره مذاکره سندیکای کارگری "وردی" آلمان با کارفرمایان خود تاکنون بینتیجه بوده است.

اعتصاب ایر فرانس در فرانسه


کارمندان شرکت هوایی ایرفرانس فرانسه نیز قرار است دست به اعتصاب بزنند. بیش از نیمی از خلبانهای این شرکت هوایی اعلام کرده اند که در این روز در محل کار خود حاضر نمی شوند. قرار است اعتصاب کارمندان این شرکت هواپیمایی در چهار روز دیگر نیز ادامه داشته باشد.

این شرکت نیز اعلام کرده است که روز سهشنبه حدود یک- چهارم پروازهای آن لغو میشوند. قرار است ۳۵ درصد خلبانها و ۲۰ درصد کارمندان این شرکت در این روز سرکارشان حاضر نشوند.

این سومین روز اعتصاب در ایرفرانس از پایان ماه فوریه 2018 تاکنون است. کارمندان این شرکت هوایی نیز درخواست افزایش شش درصدی حقوق خود را دارند؛ اما روسای این شرکت چنین خواستی را به دلیل شرایط رقابتی کنونی ناممکن میدانند و اعلام کرده اند که حاضرند تنها یک درصد به حقوق کارمندان شان اضافه نمایند.

روز چهارشنبه (۱۱ آوریل) و همچنین روزهای ۱۷، ۱۸، ۲۳ و ۲۴ ماه مه نیز قرار است اعتصاب کارمندان ایرفرانس، ادامه داشته باشد