محققان به تازگی دریافتند که عبور هواپیماها از ابرها می تواند بارش باران و برف را افزایش دهد.

محققان به تازگی دریافتند که عبور هواپیماها از ابرها می تواند بارش باران و برف را افزایش دهد.

به گزارش سیمرغ 24، هواپیما یکی از اصلی ترین عوامل تولید دی اکسید کربن است و آلودگی آن ها می تواند بر آب و هوا تاثیر بگذارد؛ محققان در مطالعه جدیدی دریافتند که هواپیماها می توانند بارش باران و برف را تا 10 برابر افزایش دهند.

این مطالعه زمانی آغاز شد که «دیمیتری مویسو» محقق دانشگاه « هلسینکی» به بعضی اطلاعات راداری عجیب اشاره کرد، این اطلاعات جریان های باریک و مستقیمی از ابرهایی در نزدیکی فرودگاه «هلسینکی» بودند که به نظر می رسید باران های سنگین یا برف را تولید می کنند.

برای آزمایش این که آیا هواپیماها قادر هستند این پدیده را به وجود بیاورند، محققان اطلاعات راداری 11 ساله از آب و هوا را که در این دانشگاه جمع آوری شده بود، مورد بررسی قرار دادند، سپس این موارد را با اطلاعات ثبت شده از آرشیو مسیرهای پرواز در سالهای 2011 مقایسه کردند و متوجه شدند که در بیشتر موارد، هواپیماها از میان 2 تا 10 کیلومتر جریان های ابری، عبور کردند.

در نتیجه محققان دریافتند که میزان باران در مسیرهای هواپیماها در بالای ابرها، افزایش یافته است.