محققان آلمانی برای اولین بار فرود تمام اتوماتیک یک هواپیما را با استفاده از سیستمی مرکب از بینایی کامپیوتر (computer vision) و جی‌ پی ‌اس (GPS)، امکان پذیر کردند.

محققان آلمانی برای اولین بار فرود تمام اتوماتیک یک هواپیما را با استفاده از سیستمی مرکب از بینایی کامپیوتر (computer vision) و جی پی اس (GPS)، امکان پذیر کردند.

به گزارش سیمرغ 24، محققان دانشگاه فنی مونیخ در سیستمی که اختراع کرده اند، از جی پی اس برای پیدا کردن مسیر استفاده کرده و با افزودن دوربین های نور مرئی و مادون قرمز این شرایط را برای هواپیمای مذکور فراهم کردند تا حتی به هنگام مه و بارندگی هم درک دقیقی از موقعیت خود به دست آورند. به همین جهت این هواپیما قادر خواهد بود محاسبات دقیق و منظمی رابرای تعیین یک مسیر فرود مناسب انجام داده و به طور خودکار فرود آید.

این پروژه در عین نوپایی بسیار نویدبخش خواهد بود، فرود آزمایشی دیگری که در اواخر ماه مه یعنی اردیبهشت 98 انجام شد هم تا حد انتظار موفقیت آمیز بود و آن هواپیما هم از فاصله زیاد مسیر فرود خود را تعیین کرد و به طور خودکار و اتوماتیک بر روی محور مشخص فرود آمد.

با کمک نمونه اصلاح شده این سیستم، فرودهای خودکار در هر فرودگاهی امکان پذیر می شود و همچنین می توان از آن به عنوان نیروی کمکی و پشتیبان برای خلبان هم استفاده کرد.