درحال حاضر ۲۶۶ هواپیما در کل ناوگان مسافری هوایی ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۱۰ فروند آن غیرفعال است؛ به این ترتیب تنها ۱۵۶ فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر ۲۳ سال در کشوروجود دارد.

درحال حاضر ۲۶۶ هواپیما در کل ناوگان مسافری هوایی ایران وجود دارد که از این تعداد ۱۱۰ فروند آن غیرفعال است؛ به این ترتیب تنها ۱۵۶ فروند هواپیمای فعال با میانگین عمر ۲۳ سال در کشوروجود دارد. 

مجموع کل صندلی در کشور ۴۵ هزار و ۳۱۷ صندلی است که از این تعداد ۲۶ هزار و ۶۲۶ صندلی فعال و ۱۸ هزار و ۶۹۱ صندلی غیرفعال است؛ بنابراین باید گفت ۶۲ درصد از صندلی‌های هواپیمایی کشور فعال و ۳۸ درصد صندلی‌های موجود در کشور غیرفعال است؛ در عین حال براساس آمار سازمان هوانوردی تجاری و غیرنظامی ایران  ایران برای تامین نیازهای بازار داخلی با توجه به جمعیت ۸۰ میلیون نفری، سالانه به حدود ۸۰ تا ۹۰ هواپیمای جدید طی پنج سال آینده و ۵۵۰ هواپیما در یک دهه نیاز دارد. 

بر اساس اشارات ریاست محترم جمهور ایرانی‌ها سالانه ۴ میلیارد دلار صرف ایرلاین‌های خارجی می‌کنند که با این شرایط می‌توان گفت عملا ایرانی‌ها یکی از مشتریان اصلی خطوط هوایی خارجی هستند. به عبارت بهتر در یک دوره پنج ساله 20 میلیارد دلار که چیزی حدود 60 میلیارد تومان بابت تقویت ناوگان هوایی می تواند به درآمدهای کشور اضافه نماید. در همین رابطه دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی توانستند با شیوه مناسب فاینانس یا اجاره به شرط تملیک تا حدودی اقدام به نوسازی ناوگان هوایی کشور نمایند. 

افزایش پروازهای ترانزیتی از ۱۷۹ هزار در سال ۹۲ به ۳۸۲ هزار در سال ۹۵، افزایش ۳۰ درصدی جابجایی مسافر از ۲۵ میلیون در سال ۹۲، به ۳۳ میلیون در سال ۹۶ و افزایش ظرفیت ناوگان صندلی هوایی از ۲۶هزار در سال ۹۲ به ۲۹ هزار از جمله اقدامات دولت یازدهم در این زمینه بوده است. با ورود تدریجی ۲۰۰ فروند هواپیمای خریداری شده، علاوه بر کاهش میانگین عمر ناوگان هوایی، ظرفیت ناوگان افزایش مناسبی پیدا خواهد کرد. نکته قابل توجه آن است که قرار داد 33 میلیاردی خرید هواپیما از دیدگاه سیاسی هم بسیار حائز اهمیت بود. زیرا این اقدام باعث شد تا تحریم ها و ترس شرکت های دیگر در زمینه ورود به اقتصاد کشور از بین برود. 

با وجود ظرفیت اضافی درفرودگاه‌های کشور، توزیع نادرست این ظرفیت سبب شده است که از ۵۴ فرودگاه موجود دربرخی از آن ها از ظرفیت های موجود استفاده نگردد و در تعدادی هم با کمبود ظرفیت مواجه باشیم. بر این اساس در برنامه ششم توسعه ممنوعیت احداث فرودگاه جدید ذکر شده، بنابراین نیاز است در جهت توسعه درفرودگاه‌هایی که با کمبود ظرفیت مواجه هستند اقدام گردد. برای توسعه صنعت هوایی و فرودگاه‌های کشور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی با رعایت اصول پدافند غیر عامل از ضروریات است.

بر اساس برنامه ششم تعداد هواپیما بایست در پایان برنامه به ۲۲۸ فروند برسد و جابجایی مسافر داخلی به ۳۶ میلیون افزایش یابد. پس ظرفیت اعزام و پذیرش مسافر در فرود گاه ها به ۱۴۴ میلیون مسافر خواهد رسید.