با توجه به افزايش پروازهاي شرکت هاي هواپيمايي به مقصد کشور ¬عراق در ايام اربعين حسيني(ع)، برنامه ويژه اي براي بازرسي از هواپيماهاي آماده به خدمت شرکت هاي هواپيمايي ايراني و عراقي اجرا می شود.

با توجه به افزايش پرواز هاي شرکت هاي هواپيمايي به مقصد کشور ¬عراق در ايام اربعين حسيني(ع)، برنامه ويژه اي براي بازرسي از هواپيماهاي آماده به خدمت شرکت هاي هواپيمايي ايراني و عراقي اجرا می شود.

به گزارش سیمرغ 24، معاون استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي کشوري با بیان این خبر گفت: به منظور حفظ و ارتقاء هر چه بيشتر ايمني زائران کربلاي معلي در ایام اربعین، برنامه ويژه اي براي بازرسي از هواپيماهاي آماده به خدمت از یکم تا 12 آبان ماه در دو فرودگاه امام خميني تهران ¬و شهيد هاشمي نژاد مشهد¬ عملی خواهد شد.¬

مجید حسنلو افزود: بازرسان استاندارد پرواز در قالب ۵ گروه بازرسی و در ساعت های مختلف شبانه روز در این ایام، بر رعایت الزامات مختلف فنی- عملیاتی از سوی شرکت های بهره بردار هوایی نظارت خواهند داشت و این بازرسی ها به نحوی انجام خواهد شد که در صورت عدم وجود اشکالات قابل توجه، باعث تاخیر در پروازها نخواهند شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: بازرسی های میدانی که از ابتدای امسال با رویه جدید و مطابق مقرراتی که در اتحادیه اروپا نیز استفاده می ¬شود، آغاز شده و به صورت مستمر انجام می شود، تاثیر معناداری در کاهش قیمت اشکالات در حین پرواز شرکت های هواپیمایی داشته است.