ايرباس و بوئينگ اعلام كردند كه بیشترین ظرفيت هاي اصلي بخش هواپيماهاي تجاري سفارش داده شده متعلق به آن هاست.

ايرباس و بوئينگ اعلام كردند كه بیشترین ظرفيت هاي اصلي بخش هواپيماهاي تجاري سفارش داده شده متعلق به آن هاست.

به گزارش سیمرغ 24، اين دو رقيب گفتند كه فروش قابل توجه ٥،٥٧ بيليون دلاري داشته اند، ايرباس٢٧ فروند از هواپيماهاي خانواده ٣٢٠ نئوي خود را فروخت كه از اين تعداد ٢٣ فروند آن ٣٢٠ نئو و ٤ فروند آن ٣٢١ نئو بود كه به گروه لوفت هانزا فروخته شد. در حالي كه بوئينگ مجموعه سفارش هايي از ٩ فروند بوئينگ ٧٨٧/٩٠٠ از هواپيمايي يونايتد داشت.

طبق برنامه های صورت گرفته توسط لوفت هانزا اين ايرباس هاي سفارش داده شده باید بهحداقل به 10 فروند برسد. از مجموع هواپيماهاي ايرباسي كه لوفت هانزا سفارش داده است، از ١٤٩ فروند ١٠١ فروند ايرباس نئوي ٣٢٠ و ٤٨ فروند آن ايرباس نئو ٣٢0 است.

هواپيمايي يونايد هم گفته است كه با سفارش ٧٨٧ها، مجموعه خود را در زمينه هواپيماهاي پهن پيكر توسعه بخشیده است. اين شركت هواپيمايي اعلام داشت كه ٤ فروند از هواپيماي ٧٨٧/٩٠٠خود را در ماه جولاي خريداري كرد و هم اكنون ٦٤فروند هواپيماي دريم لاينر نيز در دست سفارش دارد.

هواپيمايي يونايد از سال ٢٠١٢ سفارش هواپيماهاي دريم لاينر خود را شروع كرده است كه هواپيماهاي ٧٨٧/٨٠٠ و ٧٨٧/٩٠٠ خود را در مسير هاي بين المللي دور برد هیوستون به سيدني و سانفرانسيسكو به سنگاپور به كار بسته است.

در اواخر سال جاری نيز اين شركت هواپيمايي برنامه ريزي هايي را به منظور گرفتن تعداد زیادی از هواپيماهاي بوئينگ ٧٨٧/١٠٠خانواده دريم لاينر كرد.

اين شركت نيز اعلام كرد كه اولين هواپيماي ٧٨٧/١٠٠ خود را براي مسير هاي ساحلي از نيويورك و لس آنجلس و سانفرانسيسكو به مقاصد مختلف فعال خواهد کرد.

شرکت هواپیما سازس بوئينگ برنامه هايي را به اين منظور دارد كه تعداد سفارش هاي هواپيماي دريم لاينر خود را براي امسال به بیش از صد فروند برساند.