مالک شرکت هواپیمایی وارش گفت: ایرلاین وارش برای اولین ‌بار خط پروازی ساری - عسلویه را در لیست برنامه های پروازی خود جای داده است.

مالک شرکت هواپیمایی وارش گفت: ایرلاین وارش برای اولین بار خط پروازی ساری - عسلویه را در لیست برنامه های پروازی خود جای داده است.

به گزارش سیمرغ 24، رضا حدادیان ، با بیان این مطلب که شرکت هواپیمایی وارش اولین ایرلاین در استان مازندران است، اظهار داشت: این شرکت یکی از اولویتهای اصلیاش را تضمین ایمنی پرواز در کنار ارتقای سطح کیفی پروازها قرار داده، تا گامی عظیم در صنعت هوایی کشور بردارد.

وی با اشاره به این موضوع که برنامه ریزی ابتدایی ایرلاین وارش، تحت پوشش قرار دادن پروازهای داخل کشور است، ادامه داد: در اولویت های این شرکت، رشد و توسعه زیرساخت های صنعت هوایی استان مازندران مشاهده می شود.

مالک شرکت هواپیمایی وارش در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر پروازهای ساری به مقاصد تهران، بندرعباس، کیش، مشهد و بالعکس انجام میشود. این برای اولین بار خواهد بود که پرواز ساری به عسلویه روز یک شنبه ۲۵ فروردین ماه در برنامه های پروازی این شرکت هواپیمایی جای خواهد گرفت.