بزرگترین هواپیمای دنیا احتمالا همین تابستان پس از طی سه آزمایش به پرواز درخواهد آمد.

بزرگترین هواپیمای دنیا احتمالا همین تابستان پس از طی سه آزمایش به پرواز درخواهد آمد.

به گزارشسیمرغ 24، طبق شواهد به دست آمده هواپیمای غول پیکر شرکت استراتولانچ مراحل پایانی ساخت و ساز و تست های خود را پشت سر می گذارد. این شرکت اعلام کرده است که قصد دارد اولین پرواز بزرگ ترین هواپیمای دنیا را تابستان امسال به انجام برساند.

طول دو سر بالهای این هواپیمای دوقلو ۱۱۱۷ متر و وزن آن بیش از ۲۲۶ تن است که آن را تبدیل به بزرگ ترین هواپیما در جهان کرده است.

این هواپیما طی ماههای اخیر دو آزمایش نهایی را با حداکثر سرعت ۴۵ و ۷۴ کیلومتر بر ساعت انجام داده است. با این حال، هنوز هم قبل از آن که بتواند به آسمان برسد، باید سه آزمون دیگر را، دو سال بعد از تاریخ اصلی تعیین شده خود، انجام دهد.

این شرکت اعلام کرد که باید در طول آزمایش های بعدی خود به سرعت انتقالی 128 کیلومتر بر ساعت و بعد از آن 222 کیلومتر بر ساعت برسد. نکته ای که باید به آن توجه کنید آن است که هواپیماهای معمولی برای برخاستن از زمین باید سرعتی بالغ 241 تا 290 کیلومتر بر ساعت داشته باشند.

این هواپیما امتحان های قبلی خود را بدون بهم خوردن تعادل به انجام رسانده است، بنابراین شرکت خوش بین است که می تواند برای اولین بار در سال جاری به پرواز در آید.
این هواپیما به گونه ای طراحی شده بود تا بتواند وسایل نقلیه پرتابی و محمولههای آنها مانند ماهوارهها را به شکم خود متصل نماید.

این هواپیما ماهوارهها را به اندازه کافی بالا میبرد و آنها را در وسط پرواز رها میکند و به عنوان یک روش قابل استفاده مجدد و مقرون به صرفه برای انتقال ماهواره به مدار استفاده خواهد شد.

این شرکت حتی به دنبال حمل سه موشک به صورت همزمان در یک پرواز است، اما ابتدا باید در طی ماههای آینده پروازهای آزمایشی را به انجام رساند تا نتیجه قطعی .حاصل شود