قیمت بلیط هواپیما برای روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 در کشور روسیه افزایش یافت.

قیمت بلیط هواپیما برای روزهای برگزاری مسابقات جام جهانی 2018 در کشور روسیه افزایش یافت.

به گزارش سیمرغ 24 و به گفته آژانس های هوایی کشور روسیه برای زمان جام جهانی 2018 روسیه، قیمت بلیط های هواپیما در این کشور افزایش چشمگیری داشته است و این افزایش قیمت روز به روز هم بیشتر می شود.

بنابراین گزارش قیمت بلیت در شهرهایی که میزبان رقابت های جام جهانی هستند، دو برابر شده است. البته بیشترین افزایش در قیمت مربوط به بلیط شهر ولگوگراد یکی از مهم ترین شهرهای کشور روسیه است که تقریبا نسبت به قبل پنج برابر شده است