بر اساس آمار رسمی سازمان هواپیمایی کشوری ۴۹درصد پرواز ایرلاین‌های داخلی در اسفند ماه ۹۶ با تأخیر انجام شده است. هواپیمایی ساها،‌ ایران‌ایر و آسمان نیز به‌ترتیب بیشترین تأخیرات پروازی ماه گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

مطابق آمار سازمان هواپیمایی کشوری در اسفند ماه سال گذشته 5500 پرواز در فرودگاه مهرباد انجام شد که از این تعداد 2691 پرواز معادل 48.9 درصد با تأخیر انجام گرفته است.

به گزارش سیمرغ 24، هواپیمایی ساها 64 درصد پرواز تأخیردار داشته است و تا رده اول فهرست بیشترین تأخیرات پروازی بالا آمده است. پس از این شرکت، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 63 درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است؛ این شرکت در اسفند گذشته 713 پرواز انجام داد که از این تعداد 447 پرواز تأخیردار بوده است.

هواپیمایی آسمان با 55 درصد پرواز تأخیردار در رده سوم جای دارد؛ از 784 پرواز این شرکت 432 پرواز با تأخیر انجام گرفته است. هواپیمایی کارون (نفت سابق) در اسفند ماه 96 نسبت به بهمن گذشته 15 درصد تأخیرات خود را کاهش داد و با 54 درصد پرواز تأخیردار در رده چهارم بیشترین آمار تأخیر قرار دارد.

شرکتهای زاگرس، قشم و سپهران نیز به ترتیب با 53 درصد، 52 و 51 درصد در ردههای پنجم، ششم و هفتم قرار دارند.

تعداد پروازهای انجام شده در فرودگاه مهرآباد طی اسفند ماه 96 نسبت به ماه پیش از .آن (بهمن 96) 5.3 درصد کاهش یافته است