مدیر مجموعه کاخ گلستان اعلام کرد که بازدید از تخت مرمردر ایام نوروز پس از انجام عملیات مرمت امکان پذیر است.

مدیر مجموعه کاخ گلستان اعلام کرد که بازدید از تخت مرمردر ایام نوروز پس از انجام عملیات مرمت امکان پذیر است.

به گزارش سیمرغ 24، مسعود نصرتی مدیر مجموعه کاخ گلستان با اعلام این خبر گفت: عمارت تخت مرمر یکی از قدیمیترین و ارزشمندترین بخشهای نیازمند مرمت در مجموعه گلستان بود که در سالهای گذشته همواره به روی بازدید کنندگان باز بود اما حدود 4-5 ماه پیش به دلیل انجام مرمت بسته شد.

وی افزود: این بخش از کاخ گلستان دارای دو گوشواره شرقی و غربی است که بخش شرقی این مجموعه که یکی از زیباترین گوشوارههای کاخ است مرمت شد.

مدیر مجموعه کاخ گلستان در ادامه تأکید کرد: تخت مرمرین فتحعلیشاه قاجار به صورت 63 قطعه به هم متصل میشود و دارای تزیینات زیبا و منحصربه فردی است که نیازمند تمیز کردن و مرمت بود. نخستین شاهی که بر روی این تخت، شاهی خود را اعلام کرد فتحعلیشاه و آخرین آن ها رضاشاه بود.

نصرتی میزان اعتبار برای مرمت این بخش از کاخ را 135میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تا به حال بازدید از تخت مرمر و برلیان بدون پرداخت بلیط انجام می پذیرفت ، اما پس از مرمت ما مبلغ 2هزار تومان ورودی را برای بازدیدکنندگان پیشنهاد کردیم که در صورت تأیید ادار هکل امور موزهها و اموال منقول فرهنگی تاریخی از بازدیدکنندگان .اخذ و صرف نگهداری و تمیز کردن این بخش خواهد شد