شرکت هواپیمایی عمان ایر به دفاتر فروش خود در ایران دستور داد که فروش بلیط پروازهایش را در ایران متوقف نماید.

شرکت هواپیمایی عمان ایر به دفاتر فروش خود در ایران دستور داد که فروش بلیط پروازهایش را در ایران متوقف نماید.

به گزارش سیمرغ 24، این ایرلاین کشور عمان از کلیه دفاتر خدمات مسافرتی خواسته که همه رزروهای خود را تا تاریخ 31 ماه می یعنی (دهم خردادماه) صادر کنند و بعد از این تاریخ دیگر بلیطی صادر نشود.

هواپیمایی عمان ایر دلیل لغو فروش بلیط در ایران را به دلایل مسائل مختلفی از جمله اقتصادی و تجاری عنوان کرده است.

ایرلاین کشور عمان سال 96 بالغ بر 778 و پارسال 782 پرواز به ایران انجام داده بود.

هواپیمایی عمان ایر برخلاف سایر ایرلاین های خارجی که سال گذشته پروازهایشان به ایران را متوقف کرده و یا کاهش داده بودند، جز معدود خطوط هوایی بود که پروازهایش به ایران حدود نیم درصد رشد کرده بود.