جنگل‌های بکر و دست نخورده هیرکانی حوزه ۴۶ کجور نوشهر و جنگل‌های گیلان بزودی در فهرست میراث جهانی سازمان بونسکو به ثبت خواهد رسید.

جنگل‌های بکر و دست نخورده هیرکانی حوزه ۴۶ کجور نوشهر و جنگل‌های گیلان بزودی در فهرست میراث جهانی سازمان بونسکو به ثبت خواهد رسید.

رحمت علیزاده معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر علت انتخاب این حوزه را داشتن جنگل‌های بکر و دست نخورده، وجود گونه‌های اندمیک خاص جنگل‌های شمال و نیر بهره برداری نکردن و دخالت در یکصد سال گذشته اعلام کرد.

علیزاده در ادامه صحبت هایش افزود: موجودی در هکتار این منطقه که بالغ بر ۵۰۰ تا ۷۰۰ مترمکعب در هکتار است از علل دیگر این انتخاب می باشد.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران- نوشهر توضیح داد: در حوزه ۴۶ آبخیز کجور گونه‌های درختی ارزشمندی، چون راش، افرا، توسکا، بلوط، شمشاد و دیگر گونه‌ها قرار دارد که بر  اهمیت این منطقه افزوده است.

علیزاده به بازدید پرفسور کناپ از آلمان و همراهانش اشاره کرد و گفت: مدارک و مستندات، طرح ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی که در ۱۲ نقطه استان‌های شمال کشور است را ارائه داده است.

وی گفت: این طرح توسط سازمان گردشگری و میراث فرهنگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی در حال پیگیری است و امید آن می رود که به زودی به مراحل پایانی نزدیک شود.

شایان ذکر است که هیات بین المللی سازمان یونسکو از جنگل‌های حوزه ۴۶ آبخیز کجور دیدن کرده اند.