شرکت ملی هواپیمایی عراق از برقراری خط هوایی میان نجف اشرف در عراق و اهواز در ایران خبر داد.

شرکت ملی هواپیمایی عراق از برقراری خط هوایی میان نجف اشرف در عراق و اهواز در ایران خبر داد.

به گزارش سیمرغ 24، در اطلاعیه این شرکت آمده است که با برقراری این خط هوایی، انجام پرواز از نجف به اهواز نیز آغاز خواهد شد.

'میران فرید' مدیرعامل شرکت هواپیمایی ملی عراق، ضرورت توسعه فعالیت های این شرکت در سطح منطقه و جهان، آسان شدن رفت و آمد برای عراقی هایی که در خارج از کشور اقامت دارند و تقویت زیرساخت های گردشگری و اقتصادی کشورش را از اهداف توسعه خطوط هوایی برشمرد.

سالانه در حدود چهار میلیون زائر ایرانی و نزدیک به دو میلیون زائر و گردشگر عراقی میان ایران و عراق در رفت و آمد هستند.