هیأت دولت در مصوبه روز گذشته خود انتصاب خلبان تورج دهقانی زنگنه را به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی تأیید و وزیر راه وشهرسازی حکم او را ابلاغ کرد.

هیأت دولت در مصوبه روز گذشته خود انتصاب خلبان تورج دهقانی زنگنه را به عنوان مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی تأیید و وزیر راه وشهرسازی حکم او را ابلاغ کرد.

به گزارش سیمرغ 24، در جلسه دیروز هیأت دولت مدیر عاملی خلبان تورج دهقانی زنگنه در شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) تأیید شد.

دهقانی زنگنه معلم خلبان با بیشتر از ۸۰۰۰ ساعت پرواز روی هواپیماهای ایرباس ۳۲۰،۳۲۱،۳۱۹ و ۳۴۰، دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت و از مدیران صنعت هوانوردی و رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی برای ۷ سال پیاپی بوده است.

قبل از این فرزانه شرفبافی، مدیر عاملی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) را برعهده داشت که هیأت وزیران همچنین از خدمات او هم تشکر کردند.