سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از درخواست نزدیک به ۱۰۰۰ پرواز فوق العاده توسط ایرلاین ها در نوروز سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: امکان افزایش این تعداد درخواست وجود دارد، هرچند که ممکن است برخی پروازها نیز انجام نپذیرد.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از درخواست نزدیک به ۱۰۰۰ پرواز فوق العاده توسط ایرلاین ها در نوروز سال ۱۳۹۸ خبر داد و گفت: امکان افزایش این تعداد درخواست وجود دارد، هرچند که ممکن است برخی پروازها نیز انجام نپذیرد.

به گزارشسیمرغ 24، علی رستمی با اشاره به این که برنامه ریزی و پیش بینی های لازم به منظور انجام سفرهای نوروزی انجام شده است، اظهار کرد: هم برای پروازهای ورودی و هم برای پروازهای خروجی از ایرلاین ها درخواست کرده ایم تقاضاهای خود را برای پروازهای نوروزی ارائه کنند که بسیاری از آنها تاکنون فهرست مورد نظر خود را ارائه کرده اند و در حال حاضر واحد برنامه ریزی پروازی فرودگاه امام خمینی (ره) در این رابطه مشغول به انجام کار است.

وی ادامه داد: در روزهای آینده لیست نهایی از طرف ایرلاین های داخلی و خارجی اعلام و مشخص میشود که چه تعداد پرواز در کدام مسیرها راه اندازی می شود.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان این مطلب که هرچه ایرلاین ها درخواست های خود را زودتر ارائه دهند شرایط بهتری خواهند داشت، خاطر نشان کرد: هرچه درخواست ها دیرتر ارائه شود ظرفیتها پر شده است.

رستمی در مورد پیش بینی های صورت گرفته از تعداد مسافران نوروزی هم بیان کرد: جابهجایی مسافر در ایام نوروز سال ۱۳۹۷ معادل ۵۵ هزار نفر بود و پیش بینی می شود که استقبال بیشتری در سال جاری انجام پذیرد.

وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد ایرلاین خارجی در فرودگاه امام خمینی (ره) پرواز دارند، ادامه داد: حدود ۶۳ ایرلاین در فرودگاه امام خمینی (ره) پرواز دارند که نزدیک ۱۳ مورد آن داخلی و بقیه آن ها خارجی هستند.

سرپرست شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) همچنین در مورد هزینه دریافتی تاکسی های فرودگاه امام نیز، تصریح کرد: هزینه تاکسیهای فرودگاه امام خمینی (ره) گران نمی شود و ما هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ خدمات فرودگاهی اعم از حمل و نقل و غیره نداریم و به مسافرین نیز توصیه می شود که از تاکسی های فرودگاه که دارای شناسنامه هستند و بر آنها نظارت می شود استفاده کنند.

رستمی همچنین در پایان در رابطه با استقرار نماینده از سوی ایرلاین ها به صورت ۲۴ ساعته و در طول شبانه روز، خاطر نشان کرد: تمامی خطوط هوایی باید به صورت شبانه نظارت های لازم را انجام دهند و فرودگاه امام خمینی (ره) در حوزه عملیاتی و نظارتی فعالیت خواهد کرد.