در فرودگاه های تهران از کدام ترمینال باید وارد شوم؟

ترمینال 1: کیش ایر، زاگرس 
ترمینال 2: ایران ایر، ایران ایرتور، آتا، قشم ایر، معراج، نفت 
ترمینال 4: ماهان، کاسپین، آسمان، اترک، تابان، سپاهان، سپهران
کلیه پروازهای خارجی با مبدا تهران از فرودگاه بین المللی امام خمینی انجام می شود.