ایرلاین کشور عربستان سعودی با نام فلاینس، از استخدام زنان سعودی به‌عنوان کمک‌ خلبان خبر داده است.

ایرلاین کشور عربستان سعودی با نام فلاینس، از استخدام زنان سعودی بهعنوان کمک خلبان خبر داده است.

به گزارش سیمرغ 24، فلایناس دلیل این تصمیم پادشاه عربستان برای استخدام زنان به عنوان کمک خلبان را کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش مشارکت زنان در کمک به رشد اقتصادی این کشور بیان کرده است.

این اولین بار در طول تاریخ کشور عربستان سعودی است که زنان را در پست های ارشد استخدام می نمایند. چندی پیش نیز حق رانندگی برای زنان این کشور از سوی پادشاه عربستان آزاد شد و آن ها توانستند با اخذ گواهینامه، به رانندگی بپردازند.