محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان شدند.

محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان شدند.

به گزارش سیمرغ 24، پرنده های نظامی از جمله جنگندهها و هلیکپوترها از اجزای مهم نیروی هوایی ارتش یک کشور هستند که یکی از مشکلات پیش روی این جنگندهها، صداهای آزار دهنده و شدید ناشی از موتور جنگنده ها و چرخش بالهای هلیکوپتر در کابین خلبان است.

این صدای آزاردهنده ناشی از موتور جنگنده و چرخش بالهای هلیکوپتر «نویز شدید صوتی» نام گذاری شده است، به طوری که خلبانان به دلیل داشتن کلاه خلبانی این صدا را نمی شنود؛ اما هنگامی که صحبت خلبان برای برج مراقبت ارسال میشود، این صدا در برج بسیار آزار دهنده است.

محققان دانشگاه امیرکبیر سیستمی را طراحی کردند که بتواند صدای خلبان را از هر گونه نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر پاکسازی کند که در پایان صدای صحبت خلبان به طور واضح و عاری از هر گونه نویز صوتی برای برج مراقبت ارسال شود.

این محصول کاربرد نظامی داشته و در صنایع هوافضا و نیروهای مسلح به کار میرود .حمید رادمنش و مجتبی حاجی آبادی این محصول را ارائه کردند.