بهترین خطوط هوایی جهان اعلام شد که بر طبق آن هواپیمایی سنگاپور در جایگاه نخست قرار گرفت.

بهترین خطوط هوایی جهان اعلام شد که بر طبق آن هواپیمایی سنگاپور در جایگاه نخست قرار گرفت.

به گزارش سیمرغ 24، طبق نظرسنجی های انجام شده "خطوط هواپیمایی سنگاپور" رتبه اول بهترین خطوط هوایی در تمام جهان را از آن خود است.

در جایگاه دوم و سوم این رده بندی به ترتیب خطوط هواپی "قطر ایرویز" و "تایوان ایر" قرار دارند. همچنین شرکت های هواپیمایی "امارات ایر" و "ژاپن ایرلاین" به ترتیب جایگاه های چهارم و پنجم را در میان خطوط هوایی جهان از آن خود کرده اند.

در جایگاه ششم و هفتم این رده بندی، ایرلاین های "سوت وست ایرلاینس" و "Azul " کشور بریتانیا و "ایرنیوزلند" کشور نیوزلند قرار دارند.

قابل ذکر است که امارات ایر و قطرایرویز هم از سوی مسافران لقب بهترین سالن پروازهای فرست کلاس و بیزنس کلاس را به دست آورده اند. همچنین سنگاپور ایرلاینز ایرلاین ایرنیوزلند بهترین خدمات پرواز را در کلاس پروازی معمولی یا اکونومی در اختیار مسافران خود قرار می دهند.

در بین شرکت های هواپیمایی کشور روسیه، خطوط هوایی ایرفولوت این کشور بهترین شرکت هوایی این کشور لقب گرفت.