ماموران فرودگاه بین‌المللی دالس واشنگتن برای افزایش ایمنی و کاهش زمان سوار شدن بر هواپیما، از سیستم تشخیص چهره استفاده کردند.

ماموران فرودگاه بینالمللی دالس واشنگتن برای افزایش ایمنی و کاهش زمان سوار شدن بر هواپیما، از سیستم تشخیص چهره استفاده کردند.

به گزارش سیمرغ 24، ماموران "فرودگاه بینالمللی دالس" در ایالت واشنگتن برای به حداکثر رساندن ایمنی و کاهش زمان سوار شدن به هواپیما، از سیستم تشخیص چهره استفاده کردند. این سیستم نوین که با همکاری مقامات فرودگاه واشنگتن و "اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا" (CBP) ابداع شده، چهره مسافران را اسکن کرده و سپس، تصویر اسکن شده را با مجموعه ای از تصاویر مطابقت می دهد. این فرآیند، نیاز به کارمندانی که وظیفه تطبیق چهره و گذرنامه را بر عهده دارند، از بین میبرد.

جان مک آلینان فرمانده اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا گفت: میزان دقت این سیستم در طول آزمایش، 99 درصد بود.

آلینان ادامه داد: در طول آزمایش، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا تصاویر را تا 14 روز نگه میدارد و پس از اتمام آزمایش و شروع به روزرسانی، تصاویر را پاک میکند.

به گفته مقامات فرودگاه بین المللی دالاس، این سیستم علاوه بر صرفهجویی در زمان، ایمنی بیشتری نیز برای مسافران به همراه دارد؛ زیرا با این روش، مسافران دیگر نیازی به نشان دادن گذرنامه نخواهند داشت