این ۲ فروند هواپیما از کشور ایتالیا خریداری شده و همه کارهای گمرکی و ترخیص آن توسط گمرک استان خراسان در فرودگاه بجنورد انجام پذیرفته است.

این ۲ فروند هواپیما از کشور ایتالیا خریداری شده و همه کارهای گمرکی و ترخیص آن توسط گمرک استان خراسان در فرودگاه بجنورد انجام پذیرفته است.

به گزارش سیمرغ 24، مدیرفرودگاه بجنورد گفت: ۲ فروند هواپیمایی که اولین ایرتاکسی کشوهم محسوب می شود، چهارشنبه در گمرک خراسان شمالی ترخیص و در این فرودگاه رونمایی شد.

سید مهدی رزاز اظهار داشت: این ۲ فروند هواپیما از کشور ایتالیا خریداری شده و تمام کارهای گمرکی و ترخیص آن توسط گمرک این استان در فرودگاه بجنورد انجام شد.

وی افزود: هواپیماها در فرودگاه شهر بجنورد سرهم بندی شده و با این اقدام مقدمات فعالیت نخستین ایرتاکسی کشور در شهر بجنورد فراهم آمده است. همچنین هر هواپیما چهار نفر ظرفیت دارد و با بنزین سوپر کار می کند.

وی با بیان این مطلب که رویکرد ما پرواز هواپیماهای کوچک در این فرودگاه است بیان کرد: امید می رود بتوانیم خدمات هواپیماهای ۲۰، ۳۰ نفره در این فرودگاه محقق کنیم.هواپیماهای خریداری شده با رویکرد راه اندازی ایرتاکسی و نیز آموزش خلبانی در فرودگاه بجنورد است.

رزاز اظهار کرد: ایرتاکسی ها خدمات پروازی به شهرهای مختلف را ارائه می دهند و به نظر می رسد مورد استقبال قرار گیرد. این ایرتاکسی ها در کشورهای اروپایی مورد رغبت قرار گرفته اند و در حال حاضر رویکرد در این کشورها ایجاد باندهای کوچک به جای باندهای بزرگ و هزینه بر است.

مدیر فرودگاه بجنورد با اشاره به فعالیت مرکز آموزش خلبانی در بجنورد گفت: نخستین آموزشگاه خلبانی خصوصی شرق کشور در بجنورد برقرار است و دانشجویان که همه غیربومی هستند در این مرکز در حال تحصیل هستند و آموزش های هوایی را در فرودگاه بجنورد فرا می گیرند.


خبرهای مرتبط:


نخستین مجوز تاکسی هوایی در کشور صادر شد