ایرلاین های داخلی از اول فروردین تا نیمه دوم دی ماه پارسال در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۹۶ میلیون دلار ارز نیمایی گرفتند.

ایرلاین های داخلی از اول فروردین تا نیمه دوم دی ماه پارسال در مجموع ۱۴۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۱۹۶ میلیون دلار ارز نیمایی گرفتند.

به گزارش سیمرغ 24، مقصود اسعدی سامانی- دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی- در مورد میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی پرداخت شده از جانب بانک مرکزی به ایرلاین های داخلی از اول فروردین ماه تا نیمه دوم دی ماه سال گذشته، گفت: با توجه به این موضوع که قسمتی از نیازهای ارزی شرکت های هواپیمایی داخلی توسط بانک مرکزی تأمین شده به همین خاطر خواسته های مورد نظر ارائه و در کل طی مدت اعلام شده ۱۴۰ میلیون دلار ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) و ۱۹۶ میلیون دلار ارز نیمایی به ایرلاین های داخلی پرداخت شد که برای بعضی از آن ها رقم ۶۴۰۰ دلاری و برای برخی دیگر نیز مبالغ ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلاری بوده است.

اسعدی سامانی خاطر نشان کرد: ارز مربوطه از سوی بانک مرکزی به ایرلاین ها برای هزینه سوخت، خدمات فرودگاهی، هزینه ناوبری، هزینه over fly، تعمیر و نگهداری، حق مأموریت خلبانان، هزینه های آموزشی و مواردی از این دست اختصاص یافته است.

وی با بیان این موضوع که شرکت های هواپیمایی به طور متوسط، در طی ماه۵۰ میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای خود لازم دارند، اظهار کرد: این رقم برای شرکت های هواپیمایی داخلی در طول سال که شامل هزینه های جاری آنها می شود ۶۰۰ میلیون دلار است که در صورت عدم تخصیص رقم مورد نظر باید از طریق بازار آزاد نیاز خود را تأمین نمایند.

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی افزود: در هر ساعت یک صندلی هزینه ۴۵ تا ۵۰ دلاری را دارد که اگر دولت همراهی و همکاری های ارزی مورد نظر را با ایرلاین های داخلی انجام دهد، قطعا خدمت رسانی بهتری صورت می گیرد. همچنین اگر ارز مورد نیاز شرکت های هواپیمایی داخلی به میزان مورد نظر تأمین نشود باید مبالغ مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد به دست آورد که با توجه به بالا بودن این نیاز میزان تقاضا در بازار افزایش یافته و موجب افزایش قیمت ها در بازار آزاد می شود.

اسعدی سامانی با اشاره به این مطلب که زمان اختصاص یافتن ارز برای ایرلاین ها حائز اهمیت بسیار است، خاطرنشان کرد: با توجه به قیمت بالای قطعات و امکان پذیر نبودن دپوی آن ها، اگر ارز مورد نیاز در زمان مناسب تخصیص نیابد قطعا شرکتهای هواپیمایی با مشکل مواجه میشوند.