شرکت هواپیمایی آسمان همچنان صدرنشین تأخیر ایرلاین ها

سازمان هواپیمایی آمار پروازهای ایرلاین‌های ایرانی در مهرماه امسال در فرودگاه مهرآباد را اعلام کرد.

  • پنج شنبه 2 آذر 1396 ساعت 10:55
شرکت هواپیمایی آسمان همچنان صدرنشین تأخیر ایرلاین ها

به گزارش سیمرغ 24، شرکت هواپیمایی آسمان با ۹۵۷ پرواز بیشترین تعداد پرواز را به خود اختصاص داده و پس از آن شرکت‌های ماهان با ۶۶۹، ایران ایر ۶۶۱، آتا ایر ۵۴۴، زاگرس ۵۱۱ و قشم ایر با ۴۵۷ پرواز قرار دارند. کمترین پرواز هم متعلق به هواپیمایی پویا ایر با ۳۹، معراج با ۷۲ و ساها با ۷۳ پرواز بوده است.

از نظر تعداد پروازهایی که در مهر ماه سال 96 به موقع انجام شده است شرکت هواپیمایی ماهان با ۵۰۹ پرواز در رتبه اول قرار دارد و پس از آن آسمان با ۴۷۴، ایران ایر با ۳۷۱، قشم ایر با ۳۳۹ و زاگرس با ۲۸۳ پرواز در رتبه های بعدی جای گرفته‌اند. از نظر درصد پروازهایی که به موقع انجام گرفته اند هم شرکت هواپیمایی معراج عملکرد موفق ۹۳ درصدی را به ثبت رسانده تا جایی که تنها پنج پرواز از ۷۲ پرواز این شرکت هواپیمایی در ماه گذشته با تاخیر انجام شده‌اند. پس از آن شرکت هواپیمایی ساها با ۸۱ درصد، قشم ایر با ۷۴ درصد و ایران ایر تور با ۷۲ درصد بعد از معراج قرار گرفته اند.  

بیشترین تاخیر در پروازها هم متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان  می باشد که از مجموع 957 پرواز انجام شده، ۴۸۳ پرواز آن با تاخیر انجام پذیرفته است. و پس از هواپیمایی آسمان، ایران ایر با ۲۹۰، آتا ایر با ۲۶۵ و زاگرس با ۲۲۸ پرواز قرار گرفته‌اند. از نظر درصد پروازهای تاخیری در مهر ماه شرکت هواپیمایی کاسپین ۵۱ درصد و آسمان ۵۰ درصد از پروازهایشان را با تاخیر انجام دادند و دیگر ایرلاین‌های ایرانی کمتر از ۵۰ در صد تاخیر داشته اند.

در این آمار آتا ایر با ۴۹، کیش ایر با ۴۷ و شرکت هواپیمایی نفت با ۴۶ درصد بالاترین آمار را داشتند و ۴۴ درصد از پروازهای ایران ایر نیز تاخیر داشتند