رئیس کمیته حمل‌ و‌نقل کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت ایرلاین‌ ها و فرسودگی هواپیماهای مسافربری، اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود وضعیت این حوزه ضرورت دارد.

رئیس کمیته حمل ونقل کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی با توجه به وضعیت ایرلاین ها و فرسودگی هواپیماهای مسافربری، اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود وضعیت این حوزه ضرورت دارد.

به گزارش سیمرغ 24، شادمهر کاظم زاده با اشاره به بودجه 152 میلیارد تومانی بخش حمل و نقل هوایی در لایحه بودجه سال 98، گفت: هم اکنون با توجه به وضعیت ایرلاین ها و فرسودگی هواپیماهای مسافربری، اختصاص اعتبارات ویژه برای بهبود وضعیت این حوزه ضروری به نظر می رسد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به نظر من وضعیت اعتبارات دستگاهها و بخشها در لایحه بودجه سال 98 نسبت به لوایح سال گذشته بسیار کمتر و پایین تر است و این مسئله بر تمام حوزه ها تاثیر می گذارد.

وی با اعلام این مطلب که میزان اعتبارات لایحه بودجه سال 98 معادل 60 درصدی بودجه سال گذشته است، گفت: این موضوع نشان دهنده آن است که تمام بخش ها در سال آینده با کمبود اعتبار مواجه خواهد شد و عرصه حمل ونقل هوایی نیز از این مسئله جدا نیستند.

کاظم زاده ادامه داد: با وضعیت اختصاص بودجه در سال آینده و محدودیت های اعتباری نمی توان توسعه قابل قبولی را برای حوزه حمل ونقل به ویژه حمل ونقل هوایی انتظار داشت، مگر آن که در مراحل تدوین و تصویب بودجه، اعتبارات قابل قبولی را برای این بخش اختصاص بدهیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: متأسفانه عملکرد وزارت راه و شهرسازی در سال جاری و در بحث واگذاری پروژهها به بخش خصوصی قابل قبول و مناسب نبوده است، به همین جهت به نظر من بهترین راه کار برای توسعه و پیشرفت صنعت هوایی، واگذاری این امور و پروژه های مرتبط به بخش خصوصی است.

رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس گفت: به طور حتم با اعتبارات کنونی دولتی و عدم به کارگیری بخش خصوصی نمیتوان به پیشرفت دست یافت، از این رو قطعا در بودجه سال آینده باید مسئله توجه به بخش خصوصی و جذب سرمایه های داخلی در این عرصه مورد توجه قرار گیرد.