عملکرد ایرلاین های مختلف در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در اردیبهشت 98 از سوی سازمان هواپیمایی کشوری انتشار یافت.

عملکرد خطوط هوایی شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در اردیبهشت 98 از سوی سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد.

به گزارش سیمرغ 24، بر طبق این آمار در اردیبهشت ماه امسال 5 هزار و 177 پرواز انجام گرفت که از این بین 3 هزار و 963 پرواز سروقت و هزار و 214 پرواز با تأخیر انجام گرفت.

شرکت هواپیمایی آسمان در ماه اردیبهشت سال جاری رکورد بیشترین پرواز از فرودگاه مهرآباد را در اختیار دارد. این ایرلاین با 738، شرکت هواپیمایی ماهان با 726، ایرانایر با 621، زاگرس با 567، آتا با 461، ایران ایرتور با 391، قشم ایر با 351 و کاسپین با 324 پرواز به ترتیب بیشترین سهم را از پروازهای فرودگاه مهرآباد در اختیار داشته اند.

بر اساس این گزارش، شرکت هواپیمایی پویاایر با 61 پرواز کمترین پرواز را از آن خود کرده که بعد از آن ساها با 71، سپهران با 93، معراج با 103، تابان با 140، کارون با 145، وارش با 169 و کیش ایر با 216 پرواز به ترتیب در ردههای بعدی جای گرفته اند.

شرکت هواپیمایی آتا در ار دیبهشت امسال نامنظم ترین ایرلاین داخلی بود که 34 درصد از کل پروازهایش با تأخیر انجام شده و بعد از آن ایران ایرتور با 32 درصد در رده بعدی جای گرفته اند.

این آمار شامل تمام عوامل منشا تأخیر از جمله تغییرات جوی، عملیاتی، فنی، تسهیلاتی و ... است.