عملکرد شرکت های هواپیمایی داخلی در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در خردادماه 98 توسط سازمان هواپیمایی کشوری منتشر شد.

عملکرد ایرلاین های داخلی در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد در خردادماه 98 توسط سازمان هواپیمایی کشوری انتشار یافت که بر طبق آمار هواپیمایی زاگرس نامنظم ترین ایرلاین این ماه بوده است.

به گزارش سیمرغ 24، در خرداد ماه سال جاری حدود پنج هزار و 60 پرواز انجام گرفت که از این تعداد سه هزار و 670 پرواز طبق برنامه و ساعت مشخص و هزار و 390 پرواز با تأخیر به انجام رسید.

بیشترین تعداد پروازهای انجام گرفته در خرداد ماه هم توسط شرکت هواپیمایی آسمان با 798 پرواز شد. همچنین هواپیمایی ماهان با 683 پرواز جایگاه دوم را از آن خود کرده است. هواپیمایی ایرانایر(هما) با 637، زاگرس با 556، آتا با 421، ایرتور 383، قشم ایر 340، کاسپین 283 و کیش ایر با 212 در رتبه های بعدی جای گرفته اند.
در این میان ایرلاین ها، پویا ایر با 58، ساها با 76، سپهران با 87، تابان با 95، معراج با 110 و وارش با 176 به ترتیب کمترین میزان پرواز را داشته اند.

طبق آمار اعلام شده شرکت هواپیمایی زاگرس نامنظم ترین ایرلاین در میان 16 شرکت هواپیمایی در خردادماه بوده است؛ زیرا از 556 پرواز انجام گرفته 201 پرواز آن یعنی حدود 14 درصد با تأخیر انجام گرفته است.

ایرلاین آسمان هم جایگاه دوم را در بیشترین پرواز تأخیر دار از آن خود کرده است؛ این هواپیمایی از 798 پرواز 186 پرواز خود را یعنی حدود 13 درصد را با تأخیر انجام داده است.