تازه‌ ترین گزارش عملکرد پروازی شرکت‌های هواپیمایی نشان می ‌دهد شرکت هواپیمایی آسمان در ۲ ماه آذر و دی امسال بیشترین تأخیر در پرواز‌های داخلی را به خود اختصاص داده است.

سازمان هواپیمایی کشوری عملکرد شرکت های هواپیمایی را در خصوص تأخیرهای پروازهای داخلی در آذر ماه منتشر کرد.

به گزارش سیمرغ 24، بیشترین میزان تأخیر پروازهای آذر ماه سال جاری به هواپیمایی آتا تعلق داشت که ۶۴ درصد پروازهای این شرکت با تأخیر انجام گرفت. آتا ایر از ۳۷۷ سورتی پرواز در آذرماه ۲۴۲ پرواز معادل ۶۴ درصد را با تأخیر و ۱۳۵ پرواز معادل ۳۶ درصد را به موقع به پایان رساند.

ایرلاین تابان در آذر ماه امسال با ۶۱ درصد تأخیر در پروازهای خود رتبه دوم را به دست آورد و این شرکت از مجموع ۱۰۷ پرواز انجام شده در آخرین ماه پاییز ۶۵ پرواز معادل ۶۱ درصد را با تأخیر و تنها ۴۲ پرواز معادل ۳۹ درصد را به موقع به پایان رساند.

جایگاه سوم بیشترین تأخیرهای پروازی در آذر ماه در اختیار ایرلاین سپهران بود که از مجموع ۱۲۳ پرواز انجام شده در این ماه تنها ۵۶ پرواز معادل ۴۶ درصد را در زمان مقرر و ۶۷ پرواز معادل ۵۴ درصد را با تأخیر به انجام رساند.

کمترین میزان تاخیر پروازی در ماه آذر به هواپیمایی پویا اختصاص داشت که از مجموع ۴۵ پرواز انجام شده از سوی این شرکت تنها ۵ پرواز معادل ۱۱ درصد با تأخیر بود و ۴۰ سورتی پرواز معادل ۸۹ درصد به موقع به پرواز درآمد.

ساها و معراج دیگر شرکتهای هواپیمایی بودند که با داشتن به ترتیب ۱۳ و ۱۸ درصد کل پروازهای خود به صورت تأخیردار در رتبه های دوم و سوم بهترین شرکتهای هواپیمایی از لحاظ انجام به موقع پروازها جای گرفتند.

شرکت های هواپیمایی دارای بیشترین تأخیر نسبت به کل پروازهای داخلی انجام شده در آذر ماه امسال همچنان به شرکت آسمان تعلق می گیرد که ۱۸ درصد کل پروازهای تاخیردار را به خود اختصاص داده است. آتا با کسب ۱۴ درصد و ایران ایر ۱۳ درصد پروازهای تأخیردار داخلی در این ماه در رتبه های بعدی جای دارند.

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص عملکرد شرکتهای هواپیمایی در دی ماه امسال هم گزارشی ارسال کرد که بر این اساس شرکت هواپیمایی تابان را با داشتن ۵۷ درصد تأخیر در پروازهای این شرکت به عنوان بیشترین شرکت دارای تأخیر پروازی معرفی کرده است.

این شرکت از مجموع ۲۰۸ سورتی پرواز در دی ماه ۱۱۹ پرواز معادل ۵۷ درصد را با تأخیر و ۸۹ پرواز معادل ۴۳ درصد را به موقع به انجام رسانیده است.

هواپیمایی سپهران به همراه تابان که توانسته ۵۷ درصد پروازهای خود را به صورت تاخیردار انجام دهد در صدر شرکت های دارای بیشترین تاخیرهای پروازی قرار گرفته است. با این تفاوت که سپهران تنها ۱۱۱ سورتی پرواز در اولین ماه زمستان انجام داد که ۶۳ پرواز معادل ۵۷ درصد با تأخیر و ۴۸ پرواز معادل ۴۳ درصد به موقع انجام شده است.

کمترین میزان تأخیرهای پروازی دی ماه به شرکت هواپیمایی پویا با انجام ۱۵ درصد و ساها با ۱۷ درصد و معراج با ۲۰ درصد با تأخیر پروازی بوده است.

همچنین ایرلاین آسمان مانند ماه های گذشته با کسب ۱۶ درصد کل پروازهای تأخیردار در دی ماه در مقام نخست شرکت های هواپیمایی دارای تأخیرهای پروازی نسبت به همه پروازهای انجام شده در این ماه قرار دارد و ایران ایر با ۱۵ درصد و ماهان با ۱۰ درصد در رتبه های بعدی جای گرفتند.

کاهش پروازها در نیمه دوم امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل


در آذرماه سال جاری در مجموع ۴ هزار و ۸۹۰ سورتی پرواز انجام شد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (آذر ماه ۹۶) که ۵ هزار و ۲۴۰ سورتی پرواز داخلی به ثبت رسید، ۶.۶ درصد کاهش نشان میدهد.

در دی ماه در مجموع ۵ هزار و ۱۶۵ سورتی پرواز داخلی انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دی ماه ۹۶) که ۶ هزار و ۱۱۰ پرواز به ثبت رسیده، کاهش ۱۵.۴ درصدی داشته است.