پرواز هواپیمایی مسیر اصفهان – عسلویه برای نجات جان مسافر بیمار در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.

پرواز هواپیمایی مسیر اصفهان – عسلویه برای نجات جان مسافر بیمار در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان فرود آمد.

به گزارش سیمرغ 24، پرواز هواپیمایی مسیر اصفهان - عسلویه دقایقی پس از تیک آف از فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به علت وجود " مریض بدحال " با اقدامات ویژه و به موقع در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به زمین نشست.

با همکاری عوامل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان این بیمار با اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

این هواپیما که امروز ساعت ۱۰:۲۴ به دلیل مشکل قلبی یکی از بیماران در فرودگاه اصفهان فرود آمد، پس از انتقال مسافر بیمار به مرکز درمانی، اصفهان را به مقصد عسلویه ترک کرد.