ناسا در حال توسعه هواپیمای جت جدیدی است که با استفاده از هوای در جریان اطراف بدنه خود، می تواند انرژی تولید کند و بهره وری آن نسبت به جت های معمولی 10 درصد بیشتر است؛ به عبارت دیگر، این هواپیما با همان مقدار سوخت مدل های معمولی می تواند مسافت بیشتری را طی کند.

ناسا در حال توسعه هواپیمای جت جدیدی است که با استفاده از هوای در جریان اطراف بدنه خود، می تواند انرژی تولید کند و بهره وری آن نسبت به جت های معمولی 10 درصد بیشتر است؛ به عبارت دیگر، این هواپیما با همان مقدار سوخت مدل های معمولی می تواند مسافت بیشتری را طی کند.

اما به این منظور لازم است تغییراتی در طراحی بدنه این هواپیما ایجاد شود؛ از همین رو فن هایی روی بدنه قرار داده شده اند که هوای پرشتاب ورودی را دریافت می کند و از این راه  نیروی رانشی بیشتری را تولید می نمایند.

این جت که "استارس ایبل" نام دارد، ظاهری شبیه هواپیماهای معمولی دارد ولی بر خلاف آن ها بخش زیادی از انرژی به دست آمده از سوخت خود که برابر با سه مگاوات می باشد را صرف تولید نیروی توربو الکتریک خود می نماید. هشتاد درصد از نیرویی که برای تیک آف لازم است و همچنین پنجاه و پنج درصد از نیروی حین حرکت هواپیما به وسیله موتورهای اصلی نصب شده در زیر بال های هواپیما تامین می شود.  

وظیفه  تامین نیروهای باقی مانده هم به عهده توربوفن های الکتریکی که در قسمت دم هواپیما قرار دارد، می باشد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که در هواپیماهای معمولی هوای اطراف فقط با بدنه برخورد می کند، اما در این نوع از طراحی هوا به انرژی تبدیل می شود.   

قابل ذکر است که فن های تبدیل کننده هوا به انرژی هم برای فعالیت خود به دو موتور کوچک مجهز شده اند، چنان که به سبب وجود موتور عقب نیازی به استفاده از موتورهای بسیار بزرگ زیر بال ها نیست؛ زیرا انرژی خروجی آن ها پایین تر از حد انتظار است. به سبب آن که موتورهای کوچک وزن کمی دارند، در نتیجه از وزن کلی هواپیما هم کم می شود و همان طور که گفتیم محققان انتظار دارند با این روش مقدار مصرف سوخت هواپیما تا ده درصد کاهش می یابد.

طبق اعلام ناسا طی ماه های آینده یک مدل اولیه از این نوع هواپیما در ایستگاه "پالم پوک" اوهایو در کشور امریکا مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.