سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اعلام نام کشورهایی که پیشنهاد لغو روادید با آن‌ها در حال پیگیری است، از به سرانجام رسیدن لغو روادید گروهی بین ایران و روسیه در نخستین ماه‌های سال ۲۰۱۸ خبر داد.

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اعلام نام کشورهایی که پیشنهاد لغو روادید با آنها در حال پیگیری است، از به سرانجام رسیدن لغو روادید گروهی بین ایران و روسیه در نخستین ماههای سال ۲۰۱۸ خبر داد.

به گزارشسیمرغ 24، لیلا اژدری با توضیح این مسئله که ویزا به وزارت امور خارجه مربوط میشود و سیاست ایران این است که برای حفظ ارزش های شهروندان ایرانی و دولت جمهوری اسلامی، لغو ویزا دوطرفه باشد، گفت: هرچند ما در بخش گردشگری اعتقاد داریم اگر ویزا یک طرفه لغو شود بیشتر به نفع کشور و صنعت توریسم تمام خواهد شد، همانطور که پس از لغو یک طرفه ویزا از سوی ایران برای جمهوری آذربایجان، تعداد زیادی گردشگر و توریست آذربایجانی به ایران سفر کردند.

اژدری صحبت هایش را این گونه ادامه داد: به هر حال دربارهی ویزا، سیاست دولت و وزارت امور خارجه، به عنوان مسؤول مستقیم و تصمیمگیرنده نهایی بسیار مهم است و قطعا نسبت به پیشنهادهای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری در اولویت قرار دارد. با این حال ما پیشنهاداتمان را به وزارت خارجه ارائه میکنیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.

سرپرست دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری افزود: ما با وزارت خارجه بحثهای زیادی در ارتباط با ویزا داشتهایم، درباره روسیه هم پیشنهاد لغو ویزای دو طرفه داده شد که کارهای نهایی آن درحال سپری شدن است. به این ترتیب که گردشگران روسی و ایرانی میتوانند به شکل گروههای ۱۵ نفره بدون نیاز به دریافت ویزا، به شکل مانیفستی و از طریق آژانسهایی که از سوی دو کشور معرفی میشوند، به ایران و روسیه سفر نمایند.

او درباره زمان قطعی برقراری رژیم بین دو کشور، اظهار کرد: همه کارها و اقدامات لازم انجام پذیرفته است و فکر میکنم در آینده خیلی نزدیک با سفر هیات بلندمرتبه از ایران به روسیه، این پروژه به ثمر خواهد نشست.

لیلا اژدری دربارهی سایر پیشنهادهایی که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارت خارجه برای پیگیری لغو روادید داده است، گفت: در ارتباط با کشور جمهوری چین این پیشنهاد را داده ایم، زیرا چین در گردشگری کشور خاصی محسوب میشود، مدل پیشنهادی ما مشابه روسیه و لغو روادید گروهی بوده است.

وی درباره لغو روادید با هندوستان که زمانی جزو پیشنهادهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بود، اظهار کرد: فعلا این کشور را از دستور کار خارج کرده ایم، زیرا در حال حاضر بین بازارهای هدف، اولویت ندارد. ما در رابطه با موضوع لغو روادید فعلا روی کشورهای تاپ و در اولویت جذب گردشگر متمرکزیم که روسیه، چین، آلمان و ترکیه از آنجمله است.

او درباره جزییات پیشنهاد لغو ویزا با آلمان هم این گونه توضیح داد: این کشور جزو اصلیترین بازارهای هدف گردشگری ایران است، هرچند موضوع لغو روادید با طرف آلمانی تا کنون مطرح نشده، به اضافه این که درحال حاضر با کمیسیون گردشگری اتحادیه اروپا روابط و همکاریهای گردشگری خوبی را آغاز کردهایم که احتمالا در آن قالب، چنین پیشنهادهایی را بتوانیم مطرح نماییم.

اژدری در پاسخ به این پرسش که آیا مدل پیشنهادی برای لغو روادید در حوزه اروپا مشابه روسیه و منحصر به سفرهای گروهی است، گفت: اجازه دهید در جلسات فنی و کارشناسی جزییات آن نهایی و مدلهای مختلف بررسی و سپس اطلاع رسانی خواهد شد.