دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: در بخش ساخت موتور هواپیما باید از دانش فنی داخلی بهره برد که خوشبختانه ایران به این دانش دست پیدا کرده است.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: در بخش ساخت موتور هواپیما باید از دانش فنی داخلی بهره برد که خوشبختانه ایران به این دانش دست پیدا کرده است.

به گزارش سیمرغ 24؛ منوچهر منطقی درباره پیشرفتهای ایران در زمینه ساخت قطعات هواپیما اظهار کرد: هواپیما یک محصول بینالمللی و جهانی است و هنگامی که صحبت از بومی سازی و ساخت داخل آن میشود به این معنا نیست که همه قطعات آن باید از داخل تأمین شود؛ اما در بخش ساخت موتور باید از دانش فنی داخلی بهره برد که متخصصان ایرانی به این دانش دست یافته اند.

دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه کرد: خرید هواپیما و دریافت فناوری های مرتبط به حوزه هوایی و هوانوردی باید در کنار هم انجام شود و این راهی است که همه کشورهای هواپیماساز گذرانده اند.

منطقی در پایان تصریح کرد: در شرایطی که دانش فنی طراحی و ساخت بدنه و موتور هواپیما در شرکتهای خارجی وجود دارد، بهتر است از این شرکت ها به منظور انتقال فناوری برای ساخت هواپیماهای بزرگ بهره مند شویم تا این که خریدار محض هواپیمای آماده باشیم.