شرکت هواپیمایی هلند اعلام کرد: به دنبال سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در خلیج فارس، هواپیماهای این ایرلاین از حریم هوایی آب های ایران عبور نخواهد کرد.

شرکت هواپیمایی هلند اعلام کرد: به دنبال سرنگونی پهپاد جاسوسی آمریکایی در خلیج فارس، هواپیماهای این ایرلاین از حریم هوایی آب های ایران عبور نخواهد کرد.

به گزارش سیمرغ 24، خطوط هوایی KLM خبر داد: از این پس هواپیماهای این شرکت هلندی از بالای آب های دریای عمان و خلیج فارس عبور نخواهند کرد.

طبق بیانیه این شرکت، هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی آمریکا در منطقه خلیج فارس را دلیل این امر خواند و از پرواز پهپادهای جاسوسی آمریکا در نزدیکی هواپیماهای مسافربری ابراز نگرانی و نارضایتی کرد.

بر اساس این گزارش تغییر مسیر عبور هواپیماهای مسافربری از منطقه خلیج فارس و دریای عمان و عبور از مسیرهایی که به عنوان جایگزین انتخاب شدند، همیشه به عنوان زیان های اقتصادی که سیاستهای تهاجمی آمریکا به کشورهای جهان وارد می کند نام برده شده و کارشناسان تجارت جهانی آن را جزء ضرهایی می دانند که مانع شکل گیری کسب وکار اقتصادی در صنعت حمل ونقل هوایی شده است.