نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای زائرین اربعین را از پرداخت عوارض خروج معاف کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای زائران اربعین را از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف کردند.

به گزارش سیمرغ 24، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح روز سهشنبه 17 بهمن و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند الحاقی سه تبصره ۱۱ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور برای زائرین عتبات براساس قانون بودجه سال ۹۶ (۳۷۵۰۰ تومان هوایی و ۱۲۵۰۰ تومان زمینی) اخذ میشود.

به موجب مصوبه مجلس، زائرین اربعین که از تاریخ ۳ مهر ۹۷ تا ۲۲ آبان ۹۷ از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج میشوند از پرداخت عوارض خروج معاف هستند.