عضو کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو به سه اثر ایران برای ثبت در حافظه جهانی این سازمان اشاره کرد و گفت: منشور کوروش یکی از این آثار مکتوب ارزشمند تمدن ایران است.

عضو کمیته ملی حافظه جهانی یونسکو به سه اثر ایران برای ثبت در حافظه جهانی این سازمان اشاره کرد و گفت: منشور کوروش یکی از این آثار مکتوب ارزشمند تمدن ایران است.

به گزارش سیمرغ 24، سوسن اصیلی روز شنبه در حاشیه نخستین کارگاه آموزشی تبیین 'حافظه جهانی' در استان همدان افزود: کلیات سنایی، منشور کوروش و کتاب الفوائد اثر ابن ماجد سه اثر اختصاصی کشور ایران برای ثبت در فهرست حافظه جهانی یونسکو است.

وی با بیان این که پرونده این آثار مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و آماده ثبت در فهرست حافظه جهانی است گفت: آثاری که امسال برای ثبت در نظر گرفته شده بیشتر از سال های گذشته است.

اصیلی با اشاره به این که 2 اثر کشور ایران نیز به صورت مشترک با کشورهای دیگر ثبت خواهد شد، خاطرنشان کرد: اسناد بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مشارکت فرانسه، انگلستان و افغانستان در حافظه جهانی ثبت خواهد شد و اثر پنجم نیز پس از رسیدن به نتیجه نهایی اعلام می شود.

استاد دانشگاه تهران همچنین به سهم همدان در آثار ثبت شده در حافظه جهانی اشاره کرد و افزود: وقف نامه ربع رشیدی و جامع التواریخ دو اثر از رشید الدین فضل الله همدانی است که در فهرست یونسکو ثبت شده است.

اصیلی تاکید کرد: مسئولان فرهنگی همدان به لحاظ اشرافیت و شناختی که از فرهنگ این منطقه دارند می توانند آثار مستند را به کمیته ملی حافظه جهانی معرفی کنند تا از سوی کارشناسان مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

منشور کوروش، فرمان کوروش بزرگ هخامنشی است که به زبان بابلی نو، روی استوانه گلی است که پس از فتح بابل از سوی خود او برآن نوشته شد و متعلق به ایران و در موزه بریتانیا قراردارد. این منشور مهمترین سند حقوق بشر در دنیا است.

حافظه جهانی عنوان برنامه ای از یونسکو است که با هدف افزایش آگاهی همگانی، حفاظت پایدار و دسترسی تمام انسان های جهان به میراث مستند بشر، آن را طرح ریزی و برای نخستین بار در سال 1992 میلادی به جهانیان معرفی کرد