فرودگاه‌ها مهمترین راه رفت و آمد مردم از کشوری به کشور دیگر هستند و در سال‌های گذشته مواردی مشاهده شده است که تروریست‌ ها، مهاجران غیرقانونی و افراد تحت تعقیب با ترفندهایی مثل هویت جعلی می ‌توانند از سیستم‌ های امنیتی عبور کنند.

فرودگاه ها مهمترین راه رفت و آمد مردم از کشوری به کشور دیگر هستند و در سالهای گذشته مواردی مشاهده شده است که تروریست ها، مهاجران غیرقانونی و افراد تحت تعقیب با ترفندهایی مثل هویت جعلی می توانند از سیستم های امنیتی عبور کنند.

به گزارش سیمرغ 24، قرار است در چند فرودگاه در اروپا دستگاه های دروغ سنج مبتنی بر هوش مصنوعی کارگذاری شود. قرار دادن مسافران در معرض دستگاه های دروغ سنج جزو مراحل امنیتی محسوب می شود. اگر این پروژه در مرحله آزمایشی موفق شود، احتمالاً سایر فرودگاه های دنیا هم به امکانات این چنینی تجهیز خواهند شد.

نام این پروژه که با حمایت اتحادیه اروپا اجرا می شود، iBorderCtrl است و در حال حاضر دستگاه های دروغ سنج در فرودگاه های مجارستان، لتونی و یونان نصب خواهند شد. مرحله آزمایشی به زودی آغاز می شود و مسافرانی که از کشورهای غیر اروپایی وارد این سه کشور شوند باید به سوالاتی که توسط یک شخصیت انیمیشنی پرسیده می شود، رو به دوربین پاسخ دهند.

این سیستم می تواند کوچکترین حرکات و و اکنشهای افراد را تحلیل و تفسیر کند تا بفهمد که آیا دروغ میگویند یا خیر. اگر دروغگویی فرد محرز باشد در آن صورت نیروهای امنیتی انسانی وارد کار میشوند تا اطمینان حاصل نمایند.
پیش از آن که مسافران در مقابل دستگاه قرار بگیرند آنها را به دو گروه کم خطر و پر خطر تقسیم کرده و از گروه کم خطر پرسشهایی ساده می پرسند اما گروه پر خطر با پرسشهای جدی و جزئی تر روبه رو خواهند شد.

پرسشهای ساده شامل مواردی مثل تایید نام، سن و تاریخ تولد است. در پرسشهای بعدی امکان دارد درباره هدف فرد از سفر یا حتی منبع تامین هزینه سفر پرسیده شود. برخی از متخصصین اعتقاد دارند این سیستم کارساز نخواهد بود؛ چرا که مسافران میتوانند آگاهی ذهنی خود را افزایش داده و علائم فیزیکی که دروغ را افشا میکنند را کنترل خواهد کرد.

ماجا پانتیک استاد دانشگاه امپریال کالج لندن میگوید: با توجه به علم روانشاسی وقتی انسانها از ترس مجازات دروغ میگویند نشانههایی خاص را بروز می دهند اما وقتی که از آنها خواسته شود دروغ بگویند متفاوت خواهند بود و این یک مشکل شناخته شده در روانشناسی است.