مدیر کل فرودگاه های استان فارس گفت: رادار mssr که یک سیستم پیشرفته جهانی است به زودی نصب می‌شود.

به گزارش سیمرغ 24، مدیر کل فرودگاه های استان فارس گفت: رادار mssr که یک سیستم پیشرفته جهانی است به زودی نصب میشود.

بدیعی فرد افزود: این سیستم سبب ارتقای ایمنی هوانوردی خواهد شد و تاثیر بسیاری در پوشش راداری منطقه جنوبی کشور و خلیج فارس خواهد گذاشت.

وی گفت: نصب این سیستم سبب برطرف شدن بخشی قابل توجهی از نقاط کور استان میشود.

مدیر کل فرودگاههای استان فارس گفت: این سیستم حدود ۶ میلیون یورو خریداری شده است.

وی افزود: نوسازی و تجهیز فرودگاه های فارس در دستور کار قرار دارد و تا کنون سه دسته تجهیزات ارتباطی، فناوری و سیستم ها به مبلغ سه میلیارد تومان خریداری شده است.