دو شرکت ایرلاین ایران ایر و آسمان با کسب ۱۸ درصد تأخیر در کل پروازهای خرداد سال جاری، بیشترین میزان تأخیرهای پروازی را از آن خود کردند. عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی خرداد ماه امسال برطبق میزان تأخیر در پروازها و انجام پروازهای به موقع اعلام شد.

به گزارش سیمرغ 24، از نظر میزان تاخیر نسبت به تعداد همه پرواز ایرلاین، شرکت هواپیمایی کارون با در اختیار داشتن ۴۷ درصد تاخیر در پروازها بیشترین آمار تاخیرهای پروازی نسبت به سایر ایرلاین ها را به خود اختصاص داده است. این شرکت در خرداد امسال ۲۱۳ سورتی پرواز انجام داد که ۱۱۳ پرواز (۵۳ درصد) را در موعد مقرر و ۱۰۰ پرواز (۴۷ درصد) را با تاخیر به پایان رسانده است.

همچنین شرکت هواپیمایی آتا با کسب ۴۳ درصد تاخیرهای پروازی در رتبه دوم از این منظر جای گرفت. بر این اساس شرکت هواپیمایی آتا ۴۴۰ پرواز در خرداد ماه امسال انجام داده است که ۲۵۳ سورتی پرواز (۵۸ درصد) به موقع و ۱۸۷ پرواز (۴۳درصد) با تاخیر همراه بوده است.

رتبه سوم تاخیرهای پروازی هم از سوی ایران ایر(هما) و آسمان به صورت مشترک با داشتن ۳۷ درصد تاخیر در پروازها کسب شد. ایران ایر (هما) ۷۸۷ سورتی پرواز در خرداد انجام داده که ۴۹۴ پرواز (۶۳درصد) در زمان مقرر و ۲۹۳ پرواز (۳۷ درصد) دیرتر از زمان اعلام شده به پرواز درآمده است. شرکت هواپیمایی آسمان هم ۷۷۴ پرواز انجام داد که ۴۸۴ پرواز آن در زمان مقرر و ۲۹۰ پرواز آن تاخیر داشته است.

کمترین میزان تاخیرهای پروازی را هم شرکت هواپیمایی معراج با 4 درصد تاخیر به خود اختصاص داده است و پس از آن نیز ساها با داشتن ۷ درصد تاخیر در پروازها در جایگاه بعدی قرار گرفت.

میزان پروازهای تاخیردار هر ایرلاین نسبت به کل پروازهای همه ایرلاین ها


همچنین بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری سهم ایرلاین های ایران ایر و آسمان از کل پروازهای انجام شده در خرداد ماه ۱۸ درصد بوده که این دو شرکت بیشترین میزان تاخیرها را نسبت به پروازهای خرداد از آن خود کرده اند. همچنین این دو شرکت با داشتن بیشترین تعداد پروازها سهم بیشتری از بازار هوانوردی را در ماه گذشته به خود اختصاص داده اند.

قابل ذکر است که در اردیبهشت ماه هم ایران ایر با داشتن ۴۹ درصد در تعداد پروازهای خود و نیز کسب ۱۸ درصد از کل پروازهای داخلی انجام شده در اردیبهشت ماه، در صدر جدول ایرلاینهای تاخیردار جای گرفته بود.

ضمن آن که در خرداد ماه امسال تعداد پروازهای داخلی ۵ هزار و ۳۱۵ سورتی پرواز بود ولی این شاخص در اردیبهشت ماه امسال ۵ هزار و ۷۸۶ سورتی پرواز بود که نشان میدهد میزان سفرهای هوایی داخلی در ماه گذشته (خرداد) نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت) ۴۷۱ سورتی کاهش داشته است