صبح امروز 14 مرداد پنج فروند هواپیمای ای تی آر فرانسوی خریداری شده از فرودگاه ارومیه با ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیوست.

به گزارش سیمرغ 24، صبح امروز 14 مرداد پنج فروند هواپیمای ای تی آر فرانسوی خریداری شده از فرودگاه ارومیه با ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پیوست. با ورود این 5 فروند هواپیما، تعداد هواپیماهایی که پس از برجام به ناوگان هوایی ایران اضافه شد به 16 فروند رسید.

هواپیماهای جدید ساعت ۷ بامداد امروز یکشنبه چهاردهم مرداد ماه با پرواز مستقیم ۸ ساعته از شهر تولز فرانسه وارد فرودگاه ارومیه نخستین فرودگاه کشور پس از ورود به خاک ایران شدند.

این پنج هواپیمای ای تی آر در چهارچوب قراردادی است که کشور ایران برای خرید 20 فروند هواپیمای مسافربری کوچک در سال 2017 با این شرکت هواپیماسازی منعقد کرده بود. پیش از این 8 هواپیما به ایران تحویل داده شده بود.

هواپیماهای کوچک ای تی آر گنجایش ۱۰۰ مسافر را دارند و در فعال نگاه داشتن پروازهای بین شهری کوتاه استفاده خواهند شد.

این هواپیماهای جدید پس از سوختگیری و انجام تشریفات قانونی به تهران پرواز کردند تا در فرودگاه بین المللی مهرآباد تحویل هواپیمای جمهوری اسلامی ایران (هما) داده شوند.