رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب که در تولید هواپیما دیگر کپی نمی کنیم، از طراحی و ساخت صد در صدی هواپیما در داخل کشور خبر دادند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب که در تولید هواپیما دیگر کپی نمی کنیم، از طراحی و ساخت صد در صدی هواپیما در داخل کشور خبر دادند.

به گزارش سیمرغ 24، علی عابدزاده در پاسخ به این سؤال که آمریکاییها تأکید میکنند شرایط تحریم را سخت تر کرده و راه های دور زدن تحریم را برای ایران بسته اند، فکر میکنید این تهدیدات و اقدامات نسبت به گذشته سخت تر شده و وضعیت برای ما مشکل تر شده است؟ گفت: نگاه آمریکایی ها در ۴۰ سال اخیر نسبت به ما عوض نشده است و همیشه در پی آن بوده اند که به شکلی ایران را محدود کرده و حتی زمین گیر و متوقف نمایند.

وی با توضیح این موضوع که این تحریم ها مخصوص دولت آقای ترامپ نیست، ادامه داد: درقدیم هم این رویه را با دولت های آمریکا داشته ایم؛ اما امروز حرف هایشان را شفاف تر میگویند. اگر قرار بود حرفهای این ها به کرسی بنشیند باید سال ها قبل ازاین از بین رفته بودیم.

عابدزاده با بیان این موضوع که تاریخ ثابت کرده است که با مقاومت مردم، پیروزی نصیب ما می شود، افزود: ما درگذشته بسیاری از امکانات را در اختیار نداشتیم، ما امروز صاحب دانش و صاحب اتاق طراحی هواپیما هستیم، امروز طراحی و اطلاعات ساخت هواپیما در اختیار خود ماست.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب که ما دیگر کپی نمی کنیم، تشریح کرد: در حال حاضر دانشمندان، متخصصان، دانشگاهیان ما ابتدا یک هواپیما را روی کاغذ طراحی می کنند، بعد تبدیل به یک هواپیمایش می کنند؛ یعنی یک کاری را روی کاغذ طراحی، محاسبه و درنهایت تبدیل به یک محصول می کنند. همین مسئله نشان دهنده این است که این ظرفیت ایجاد شده و قطعاً آمریکا به اهداف خود نمی رسد.

عابدزاده در پایان تأکید کرد: امیدواریم که این شرایط تحریم یک سکوی پرتاب برای توفیقات بیشتر مجموعه صنعت حمل ونقل هوایی کشور شود.