فرمانده پلیس فرودگاه گفت : هیچ گونه مواد مخدری از حجاج ایرانی در کشور عربستان کشف نشده و خوشبختانه در این رابطه دستگیری نداشتیم.

فرمانده پلیس فرودگاه گفت : هیچ گونه مواد مخدری از حجاج ایرانی در کشور عربستان کشف نشده و خوشبختانه در این رابطه دستگیری نداشتیم.

به گزارش سیمرغ 24 از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر- سردار حسن مهری در صحبت هایش گفت: عملیات رفت حجاج از ۲۰ ایستگاه پروازی بدون هیچ مشکلی انجام گرفت و ماموران پلیس فرودگاه همکاری خوبی برای اعزام بیش از ۸۶ هزار زائر داشتند.

حسن مهری در ادامه اظهار داشت: وظیفه پلیس فرودگاه پیشگیری از جرائم، قاچاق مواد مخدر و ارز، حفاظت از سالن های مسافری، سطوح پروازی و انبارهای هوایی است و ما تمام تلاش خود را برای انجام بدون عیب و نقص سفرها انجام می دهیم.

فرمانده پلیس فرودگاه گفت: قبل از اعزام حجاج به کشور عربستان اعلام کردیم که حمل مواد مخدر در این کشور مجازات های سنگینی خواهد داشت به همین دلیل با بازرسی دقیق و همکاری حجاج اجازه ندادین حتی یک گرم مواد مخدر از حاجی های ایرانی کشف شود.  

حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه به حجاج توصیه کرد که هنگام بازگشت درفرودگاه با ماموران پلیس همکاری لازم را داشته و صبر پیشه کنند چرا که ممکن است با توجه به حجم دیگر پروازهای ورودی و خروجی این افراد اندکی معطل شوند