سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ وقفه ای در پروازهای ایران و ترکیه به دلیل سوخت رسانی به هواپیماها ایجاد نشده است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هیچ وقفه ای در پروازهای ایران و ترکیه به دلیل سوخت رسانی به هواپیماها ایجاد نشده است.

به گزارش سیمرغ 24، رضا جعفرزاده با رد خبرهای بعضی از رسانه ها مبنی بر زمین گیر شدن هواپیماهای ایرانی در فرودگاه های ترکیه به دلیل تحویل ندادن سوخت به این هواپیماها از طرف ترکیه خاطر نشان کرد: با توجه به روابط تنگاتنگ ایران و ترکیه و موافقت نامه ای که سازمان های هواپیمایی ایران و ترکیه امضا کرده اند، امکان ندارد برای این حجم از پروازها که نشان از مراودات بالا و اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور به خصوص در زمینه حمل و نقل هوایی دو کشور است، مشکلی ایجاد شود.

وی اضافه کرد: بر اساس موافقت نامه بین دو کشور، در حال حاضر صد پرواز هفتگی به صورت برنامه ای بین دو کشور انجام می شود که بر اساس این موافقت نامه، خدمات مورد نیاز پروازها و از جمله سوخت، توسط فرودگاه ها تامین می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در پایان افزود: بر اساس همین قرارداد و تفاهم خوب مقامات سیاسی و اقتصادی دو کشور، موضوع سوخت هم در دست پیگیری است که به زودی به نتیجه خواهد رسید.