مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد روابطش را با ایران قطع نخواهد کرد.

مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد روابطش را با ایران قطع نخواهد کرد.

به گزارش سیمرغ 24، برخلاف توقف فعالیت شرکت های هواپیمایی انگلیس، فرانسه، هلند و امارات در ایران به دنبال خروج یک جانبه آمریکا از برجام و تشدید نوسانات ارزی که سفرهای هوایی را در مسیرهای خارجی تحت الشعاع قرار داد، مدیرعامل شرکت هواپیمایی قطر اعلام کرد روابطش را با ایران قطع نخواهد کرد و کماکان پروازهای این شرکت هواپیمایی به کشور ایران برقرار است.

اکبر الباکر در یک کنفرانس بازرگانی در دوحه قطر اذعان کرد: تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران بر پروازهای قطر ایرویز به ایران تاثیری نخواهد گذاشت.

وی افزود: تحریم ها صنعت هوانوردی را دربرنمی گیرند و پروازهای قطر ایرویز به مقاصد کنونی در ایران یعنی تهران، شیراز و مشهد مانند قبل ادامه خواهد داشت.

با قطع پروازهای سایر شرکتهای اروپایی و اماراتی، سفر گردشگران خارجی به ایران در مدت اخیر تحت الشعاع قرار گرفته است. با این وجود مسوولان هواپیمایی ایران اعتقاد دارند با خروج برخی شرکتهای هواپیمایی از ایران، بازار رقابت برای شرکتهای هواپیمایی ایران فراهم شده است.