سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تاخیرات پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی در بهمن ماه ارائه دادند.

سازمان هواپیمایی کشوری گزارش تاخیرات پروازهای داخلی شرکت های هواپیمایی در بهمن ماه ارائه دادند.

به گزارش سیمرغ 24، شرکت هواپیمایی کارون با داشتن ۶۹ درصد تاخیر در پروازهای خود بالاترین میزان تاخیرها در ماه گذشته را به دست آورد . این شرکت در بهمن ماه از مجموع ۱۷۹ سورتی پرواز ۱۲۴ پرواز را با تاخیر و ۵۵ پرواز (۳۱ درصد) را در زمان خود انجام داد.

همچنین پس از این شرکت، شرکت هواپیمایی زاگرس با داشتن ۶۱ درصد تاخیر در پروازها در رتبه دوم تاخیرات پروازی شرکت های هواپیمایی جای گرفته است. زاگرس ایر در بهمن ماه در مجموع ۶۸۳ سورتی پرواز انجام داد که ۲۶۳ پرواز (۳۹ درصد) را در زمان خود و ۴۲۰ پرواز را با تاخیر به سر انجام رساند.

همچنین دو شرکت هواپیمایی قشم ایر و ایران ایر با داشتن ۵۹ درصد تاخیر در پروازهای ماه بهمن مشترکا در رتبه سوم شرکت های هواپیمایی از نظر تعداد تاخیرها قرار دارند.

قشم ایر از مجموع ۳۹۷ سورتی پرواز انجام شده تنها ۱۶۲ پرواز (۴۱ درصد) را به موقع و در ۲۳۵ پرواز مسافران را با تاخیر به مقصد رسانده است. هما نیز در ماه گذشته مجموعا ۶۸۴ پرواز به مبدا یا مقصد فرودگاه مهرآباد داشت که تنها ۲۷۹ سوتی پرواز (۴۱ درصد) به موقع انجام و ۴۰۵ پرواز را با تاخیر به اتمام رسیده است.

در میان شرکت های هواپیمایی اعلام شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، معراج با داشتن ۲۹ درصد تاخیر رتبه نخست شرکت های هواپیمایی از نظر پروازهای به موقع را به دست آورده است، این در حالی است که این شرکت از مجموع ۵۵ پروازی که در بهمن ماه داشته است ۳۹ پرواز (۷۱ درصد) را در زمان مقرر و ۱۶ پرواز را با تاخیر به سرانجام رسانده است.

همچنین شرکت هواپیمایی ایران ایر تور که در سه ماه اخیر توانسته از میزان تاخیرات پروازی خود کم کند با داشتن ۴۳ درصد تاخیر در پروازهای بهمن ماه خود رتبه دوم شرکت های هواپیمایی را از نظر کم تاخیرترین شرکت ها به دست آورده است. این شرکت توانسته از ۲۹۰ پرواز انجام شده در بهمن ماه ۱۶۵ پرواز خود (۵۷ درصد) را به موقع و ۱۲۵ پرواز را دیرتر از موعد مقرر به انجام برساند.

لازم به ذکر است شرکت هواپیمایی ساها نیز در ماه گذشته ۴۳ درصد پروازهای خود را با تاخیر به انجام رساند با این تفاوت که تعداد پروازهای این شرکت در ماه گذشته در مجموع ۸۰ سورتی پرواز بود که ۴۶ پرواز (۵۷ درصد) به موقع و ۳۴ پرواز (۴۳ درصد) را دیرتر از زمان تعیین شده انجام گرفت.

به گزارش سیمرغ 24 و بر اساس گزارش اعلامی سازمان هواپیمایی کشوری شرکت هواپیمایی آسمان در بهمن ماه ۹۸۳ سورتی پرواز از مبدا یا به مقصد مهرآباد داشته است که ۴۵۲ پرواز آن (۴۶ درصد) به موقع و ۵۳۱ پرواز (۵۴ درصد) را با تاخیر انجام داده است که از این نظر در رتبه چهارم نسبت به دیگر خطوط هوایی قرار می گیرد.

با این حال هواپیمایی آسمان در مجموع با داشتن ۱۷ درصد پروازهای تاخیردار نسبت به کل پروازهای انجام شده در بهمن ماه در جایگاه اول تاخیرات پروازی قرار دارد.

شایان ذکر است در ماه گذشته و به دلیل بارش ۲۴ ساعته برف در شهر تهران و بسته شدن یک روزه فرودگاه مهرآباد بسیاری از شرکت های هواپیمایی قادر نبودند پروازهای برنامه ریزی شده خود را در زمان تعیین شده انجام دهند. ضمن این که مجموع پروازهای انجام شده در ماه گذشته، ۵ هزار و ۸۰۷ سورتی پرواز بود که بارش شدید برف در ماه گذشته و بسته شدن فرودگاه مهرآباد سبب شد تا نسبت به ماه قبل از آن (دی ماه) که ۶ هزار و ۱۱۰ سورتی پروازی بود، ۳۰۳ سورتی از کل پروازها کاهش یابد.