بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، خطوط هواپیمایی ایران ایرتور و تابان در صدر فهرست بیشترین تاخیرات پروازی فروردین ماه سال جاری قرار گرفت. همچنین این تعداد پرواز در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۱ درصد کم شده است.

بر اساس گزارش سازمان هواپیمایی کشوری، خطوط هواپیمایی ایران ایرتور و تابان در صدر فهرست بیشترین تاخیرات پروازی فروردین ماه سال جاری قرار گرفت. همچنین این تعداد پرواز در مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۱ درصد کم شده است.

به گزارش سیمرغ 24، بر اساس آمار سازمان هواپیمایی کشوری در فروردین ماه امسال 5042 پرواز توسط خطوط هوایی داخلی مختلف در فرودگاه مهرآباد انجام شده که از این 1600 پرواز معادل 31.7 درصد سهم پروازهای دارای تاخیر بوده است.

در بین خطوط هوایی مختلف، هواپیمایی تابان با 48 درصد و ایران ایران تور با 46 درصد در رتبه اول تاخیرهای پروازی قرار گرفته اند.

ایرلاین سپهران با 114 پرواز و 43 درصد پرواز دارای تاخیر و هواپیمایی کاسپین نیز با 316 پرواز و 38 درصد پرواز تاخیردار در جایگاه های سوم و چهارم بیشترین پرواز تاخیردار قرار جای دارند. پایین ترین میزان تاخیر پروازی هم مربوط به هواپیمایی معراج و پویا به ترتیب با 10 و 9 درصد است.

بررسی و مقایسه تعداد پروازهای انجام شده در فروردین ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته (5674 پرواز) نشان دهنده آن است که پروازها 11.1 کاهش داشته است.