کتک کاری و دعوای سه زن در هواپیما و عدم موفقیت خدمه پرواز در جدا کردن آن ها باعث شد تا هواپیما فرود اضطراری انجام دهد.

کتک کاری و دعوای سه زن در هواپیما و عدم موفقیت خدمه پرواز در جدا کردن آن ها باعث شد تا هواپیما فرود اضطراری انجام دهد.

به گزارش سیمرغ 24، در پرواز یکی از ایرلاین های کشور چین که روز گذشته از چونگ کینگ به هنگ کنگ در حال پرواز بود، دو خانمی که در این هواپیما حضور داشتند، در اعتراض به مادر نوزادی که در حال گریه کردن بود شروع به کتک زدن او کردند. کتک کاری و مشاجره این زنان در هواپیما باعث به فرود اضطراری شد.

مادر 27 ساله این نوزاد هم که چان یانگ سونگ نام داشت، سعی کرد تلافی کند و به همین جهت دعوا شدت گرفت.

خدمه پرواز و دیگر مسافران این هواپیما هم که به شدت از دعوای این خانم ها تعجب کرده بودند، سعی در جدا کردن آن ها نمودند، اما اقدام آنها هیچ ثمری نداشت و در پایان خلبان مجبور شد درخواست فرود اضطراری کند پس از فرود این هواپیما پلیس مسافران را برای بازجویی فراخواند تا علت این حادثه به طور کامل بررسی شود.