سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در آبان ماه امسال بیشتر از 33 درصد از مجموع چهار هزار و 914 پرواز داخلی انجام شده در فرودگاه مهرآباد، با تاخیر انجام گرفته است.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در آبان ماه امسال بیشتر از 33 درصد از مجموع چهار هزار و 914 پرواز داخلی انجام شده در فرودگاه مهرآباد، با تاخیر انجام گرفته است.

به گزارش سیمرغ 24، در آبان ماه در کل سه هزار و 260 پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران به موقع انجام شده است و یک هزار و 654 پرواز با تاخیر از این فرودگاه خاج شده اند.

در ماه ذکر شده، شرکت هواپیمایی سپهران با 54 درصد پروازها، بیشترین تاخیرهای هوایی را از آن خود کرده و بعد از آن هواپیمایی آتا ایر با 51 درصد، تابان با 46 درصد و شرکت هواپیمایی آسمان با 43 درصد در رتبه های بعدی جای گرفتند.

در ماه آبان شرکت هوایی سپهران 125پرواز از فرودگاه مهرآباد به انجام رساند که 57 پرواز آن به موقع بوده و بقیه با تاخیر انجام پذیرفته است؛ شرکت هواپیمایی آسمان نیز در این ماه 781 پرواز داشت که 446 پرواز آن به موقع به پرواز درآمد.

شرکت ایرلاین آتا در این ماه 355 پرواز در مسیرهای داخلی از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 175پرواز آن به موقع انجام پذیرفت و شرکت هوایی ماهان از مجموع 649 پرواز خود 485 پرواز را در ساعت مقرر انجام داد.

شرکت هواپیمایی قشم ایر در آبان ماه توانست 351 پرواز از فرودگاه مهرآباد انجام دهد که 271 پرواز آن به موقع و 80 پرواز آن با تاخیر انجام پذیرفته است؛ شرکت هواپیمایی ایران ایر نیز در این ماه 653 پرواز انجام داد که 450 پرواز آن به موقع و 203 پرواز آن دارای تاخیر بود.

در آبان ماه امسال شرکت هواپیمایی زاگرس در مجموع 562 پرواز را از فرودگاه مهرآباد انجام داد که 401 پرواز آن به موقع بود .همچنین از 358 پرواز شرکت هواپیمایی کاسپین 214 پرواز و از 235 پرواز کیش ایر از فرودگاه مهرآباد 167 پرواز در موعد اعلام شده موفق به پرواز شدند.

از مجموع 69 پرواز هواپیمایی تابان 37 پرواز، از میان 85 پرواز هواپیمایی ساها 85 پرواز و از تعداد 50 پرواز شرکت پویاایر 40 پرواز بدون تاخیر در فرودگاه مهرآباد به انجام رسیدند.

همچنین در آبان ماه گذشته 58 پرواز از مجموع 68 پرواز شرکت هواپیمایی معراج و 229 پرواز از 353 پرواز هواپیمایی ایران ایرتور در موعد مقرر انجام شده است؛ شرکت هواپیمایی کارون هم توانست 93 پرواز از 142 پرواز خود را در موعد مقرر انجام دهد که این شاخص برای شرکت وارش 64 پرواز به موقع از مجموع 78 پرواز این شرکت بود.