رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پروازهای حجاج ایرانی از 17 تیرماه آغاز می شود. همچنین پروازهای بازگشت نیز برای 27 مرداد تا 17 شهریور برنامه ریزی شده است.

رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد: پروازهای حجاج ایرانی از 17 تیرماه آغاز می شود. همچنین پروازهای بازگشت نیز برای 27 مرداد تا 17 شهریور برنامه ریزی شده است.

به گزارش سیمرغ 24، علیرضا رشیدیان در خصوص صرفه جویی در قرارداد مسکن و تغذیه هم خاطرنشان کرد: انعقاد قرارداد مسکن، تغذیه و تدارکات در زمان مناسب سبب حفظ کیفیت و صرفه جویی در هزینهها شد.

او گفت: اجاره سروقت مسکن، صرفه جویی حدود 50 میلیون ریال سعودی در پی داشت و انعقاد به موقع قرادادهای تغذیه و تدارکات سبب صرفه جویی 5 درصدی در هزینه ها گشت؛ این در حالی بود که قیمت خدمات مختلف در کشور عربستان سعودی در حال افزایش بود و حتی هزینه حمل و نقل در این کشور رشد 80 درصدی نسبت به پارسال نشان میدهد.

رشیدیان در پایان اعلام کرد: پروازهای حج امسال را شرکتهای هواپیمایی ایرانی عهده دار هستند.