طبق آمار سازمان هواپیمایی کشوری در اردیبهشت ماه سال جاری شرکت هواپیمایی ایران ایر با ۴۱۰ پرواز و هواپیمایی آسمان با ۳۳۷ پرواز در صدر فهرست بیش ترین پرواز‌های تاخیردار قرار گرفته‌اند، کم ترین پرواز تاخیردار هم مربوط به شرکت پویا ایر با ۵ پرواز بوده است.

به گزارش سیمرغ 24 و بر اساس آمار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشور در اردیبهشت ماه سال 97، ۱۵ ایرلاین داخلی مجموعا ۵۷۸۶ پرواز از فرودگاه مهرآباد تهران انجام داده اند که ۲۲۵۹ پرواز آن یعنی حدود ۴۰ درصد با تاخیر به انجام رسیده است.

بر اساس این گزارش شرکت هواپیمایی آسمان با ۵۰ درصد بیشترین تاخیر پروازی را از آن خود کرده است؛ این ایرلاین در دومین ماه بهار امسال، ۶۷۷ پرواز انجام داده که سهم پروازهای تاخیردار ۳۳۷ پرواز عنوان شده است. پس از این ایرلاین، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و آتا ایر در رتبه های بعدی قرار دارند. این دو شرکت هر کدام ۴۹ درصد پرواز تاخیردار داشته اند. اما در تعداد پروازهای شرکت ایران ایر با ۴۱۰ پرواز تاخیردار از مجموع ۸۴۰ پرواز در صدر فهرست بیش ترین پروازهای تاخیردار اردیبهشت ماه قرار دارد.

هواپیمایی آتا ایر نیز در اردیبهشت ماه گذشته ۵۵۹ پرواز از فرودگاه مهرآباد داشته که از این تعداد ۲۷۵ پرواز با تاخیر انجام پذیرفته است. هواپیمایی تابان در ماه گذشته سهم پروازهای تاخیردار خود را از ۴۹ درصد به ۴۱ درصد، ایران ایر از ۵۷ درصد به ۴۹ درصد، زاگرس از ۴۳ به ۴۰ درصد، معراج از ۲۱ درصد به ۱۷ درصد، کاسپین از ۳۸ به ۳۵ درصد و قشم ایر از ۳۸ به ۳۶ درصد کاهش دادهاند.

در این میان پروازهای تاخیردار هواپیمایی کیش ایر از ۲۵ درصد فروردین ماه به ۳۲ درصد، سپهران از ۲۹ درصد به ۴۳ درصد، ساها از ۱۰ به ۲۱ و کارون نیز از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش یافته اند.

بر اساس جدول سازمان هواپیمایی کشوری و گزارش های به دست آمده هواپیمایی ماهان با ۵۶۶ پرواز بیشترین پرواز به موقع را در اردیبهشت ماه به انجام رسانده است.