آمار شاخص های هوانوردی فروردین 98، از جابه جایی بیش از سه میلیون و 790 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد.

آمار شاخص های هوانوردی فروردین 98، از جابه جایی بیش از سه میلیون و 790 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ها و ناوبری هوایی ایران خبر می‎دهد.

به گزارش سیمرغ 24، طبق آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامه ‎ریزی، نظارت و امور اقتصادی شرکت فرودگاه‎ ها و ناوبری هوایی ایران، تمامی فرودگاه‎ های تحت مالکیت این شرکت در فروردین ماه سال 98، با انجام 30 هزار و 372 فروند نشست و برخاست توانسته است این مسافران را همراه با بیش از 43 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا نماید.

بر طبق این آمار در فروردین ماه سال 98، فرودگاه مهرآباد تهران با 10 هزار و 73 فروند، بیشترین نشست و برخاست را از آن خود کرده و با جابه‎ جایی بیشتر از یک میلیون و 207 هزار مسافر شلوغ ترین فرودگاه کشور بوده است. همچنین فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد هم با 4449 فروند نشست و برخاست و ورود و خروج حدود 671 هزار مسافر، دومین فرودگاه پرترافیک ایران و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با 3993 فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از 657 هزار مسافر در مکان سوم فرودگاه های کشور جای دارد.

در همین میان فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با ارسال و پذیرش بیش از 13 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات در جایگاه اول قرار گرفته و بعد از آن فرودگاه مهرآباد با ارسال و پذیرش بیش از 10 میلیون کیلوگرم و فرودگاه مشهد با ارسال و پذیرش بیش از شش میلیون کیلوگرم بار و محموله در رتبه‎ های بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارش های ارائه شده سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای فروردین ماه 98، نشست و برخاست 24 هزار و 725 فروند نشست و برخاست که طی آن حدود دو میلیون و نهصد هزار مسافر و بیش از 26 میلیون کیلوگرم بار منتقل و جابه جا شده ‎است.

با توجه به این موضوع که همه پروازهای فرودگاه مهرآباد داخلی است، در این قسمت هم این فرودگاه طبق آمار، در جایگاه اول قرار دارد. پس از مهرآباد فرودگاه مشهد با 3712 فروند نشست و برخاست، بیشتر از 567 هزار نفر اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش حدود پنج میلیون کیلوگرم بار در رتبه دوم و فرودگاه شهید دستغیب شیراز با 2186 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش بیشتر از 212 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از دو میلیون کیلوگرم بار در مکان سوم قرار گرفته است.

در بخش پروازهای خارجی هم فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) با نشست و برخاست 3950 فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیشتر از 656 هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از 13 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات، در رتبه اول جای گرفته و پس از آن فرودگاه هاشمی نژاد مشهد با میزبانی 737 فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش حدود 104هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود دومیلیون کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست 314 فروند، اعزام و پذیرش بیش از 41 هزار مسافر و ارسال و پذیرش حدود 962 هزار کیلوگرم بار در جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.

بر اساس این گزارش از 25 اسفند ماه سال 97 تا 15 فروردین 98 و هم زمان با تعطیلات و ایام نوروز در حدود دو میلیون و 538 هزار مسافر در فرودگاه‎های تحت مالکیت شرکت فرودگاه‎ ها و ناوبری هوایی ایران اعزام و پذیرش شده اند. فرودگاه‎ های تحت مالکیت این شرکت در نوروز 98، با به انجام رساندن 20 هزار و 67 فروند نشست و برخاست توانست این تعداد مسافر را به همراه حدود 30 میلیون کیلوگرم بار و مرسولات پستی جابه جا نماید. طبق همین آمار در نوروز سال 98، فرودگاه مهرآباد با 6513 فروند بیشترین نشست و برخاست را از آن خود کرده و با جابه‎ جایی حدود 795 هزار مسافر پرترافیک ‎ترین فرودگاه کشور بوده است.